• English
  • Polski

Contact

Contact address:
„TSB”
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
Phone/Fax. + 48 56 611-44-15
Email: tsb@umk.pl
 

Editorial Committee:
Tomasz Kruszewski, tomkrus@umk.pl
Barbara Centek, bcentek@umk.pl
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, magdalena.cyrklaff@umk.pl
Bernardeta Iwańska-Cieślik, biwanska@ukw.edu.pl
Paweł Marzec, marzec@umk.pl
Natalia Pamuła-Cieślak, napa@umk.pl
Mariusz Jarocki, maryan@umk.pl