Pracownia Membran
i Procesów Membranowych

(Wybrane zagadnienia z fizykochemii polimerów)
Gagarina 7,   87-100 Toruń,  
tel:(+48) (056) 611 4318
e-mail:


Prowadzący Lista ćwiczeń
Literatura Wyposażenie
Techniki membranowe Linki


Uwagi:
Ostatnia modyfikacja 29.11.2006 r.