English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

NATURA RZECZY OBRAZU
MIROSŁAWA ROCHECKA


"Aby zaistniało sacrum, najpierw musi zaistnieć profanum..." -usłyszałam na przedświątecznym wernisażu.
Natura obrazu i natura natury są podobne. Należą do sfery profanum, do sfery materii - nie ducha. Są "nieświęte". Ich właściwością zasadniczą, istotą ich istnienia jest samo istnienie - byt, ożywiony lub nieożywiony, realnie obecny w czasie i przestrzeni, określony w swoim kształcie, charakterze, funkcji, podlegający zmianom lub zniszczeniu, nietrwały w swoim istnieniu. Przemijający...
Przedmioty, zwierzęta, drzewa, skały, oceany i krople deszczu stukające o szyby..., stół, krzesło, szklanka, okno i człowiek, który się nimi codziennie posługuje, z dnia na dzień, z roku na rok... Rzeczy, które zawsze były, takie które są i będą, i te namalowane - inne.
Jednak to natura rzeczy, jej cielesność, materialność, rzeczywistość, jest miejscem objawiania się piękna. Natura zbudowana z pierwiastków chemicznych, kierowana prawami fizyki, fizyczna i materialna natura tego świata - zachwyca, budzi wzniosłe uczucia, kiedy objawia się jako harmonijna całość, jako szczególna jedność, wyższy porządek, ład i wielkość. Zaistniałe w naturze piękno jest adorowane i kontemplowane. Odbierane jest jako obraz Bożej rzeczywistości. Misterium tremendum odczuwane w materii rzuca nas na kolana przed Stwórcą.

Aby zaistniało sacrum, potrzebne jest profanum...

Abstrakcyjne poznanie rzeczy wnika w jej materialną postać, wychwytuje poza-zjawiskową istotę. Rezygnując z jakości i cech jednostkowych, nieistotnych, dochodzi do całościowego widzenia rzeczywistości. Ogarnia w nim całą złożoność materialnych realiów i niematerialnych prawd.
Twórczość abstrakcyjna może być swoistym przekazem poznania abstrakcyjnego. Jej zadaniem jest wtedy artystyczny zapis metafizycznego procesu. W twórczości abstrakcyjnej proces abstrahowania odbywa się w obydwu kierunkach - od rzeczywistości materii do idei i od idei do jej materialnego zobrazowania w formie plastycznej. Jest to jakby symboliczne misterium zstępowania i wstępowania, jakie rozgrywa się pomiędzy duchem i materią.

Najpierw profanum (?)...

Natura obrazu - to życie obrazu, ożywiona materia, tkanka malarska, która oddycha, pulsuje, świeci i grzeje, przyciąga, zaurocza, zapada w pamięć... Materialna forma obrazu ukazuje jakby zatrzymany w czasie stan cielesności ziemskiej oczekującej przemiany - tęskniącej, pragnącej, cierpiącej.
Spragniona Ducha materia malarska wydaje się być gotowa przyjąć najlżejsze jego poruszenie. Jest to, w pewnym sensie, malarskie antycypowanie tajemnicy wcielenia - ludzkiej, cielesnej kondycji Boga, jego uniżenia, pokory i prostoty. Materia malarska jest ciałem obrazu - niedoskonałym i świadomym własnej niedoskonałości. Potrzebuje intelektualnej formy, aby poddać się jej regulacjom. Jednocześnie pragnie, pożąda - Porządku Wyższego. Wyczekuje na cud zaistnienia piękna. Razem z całą ziemską naturą tęskni za hierofanią.

Aby zaistniało sacrum...

Nowy obraz, który powstaje jest ikoną adwentu, głosem wołającym na pustyni. Dla malarza adwent trwa cały rok, wciąż na nowo...Imię:
E-mail:
Temat:


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię: Bradley
E-mail: djbrucho3@gmail.com
Temat: COtBTIqfyaZs


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię: GoldenTabs
E-mail: support@goldentabs.com
Temat: SVLDSvVCZcXKDTf


Imię:
E-mail:
Temat:
Nick:
Temat:
E-mail:
Komentarz:V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006