POWR”T DO KATALOGU OBRAZ”W  KAZIMIERZ ROCHECKI

W ∂wietle i w cieniu
technika mieszana, 120 x 180, 2005