POWR”T DO KATALOGU OBRAZ”W  KAZIMIERZ ROCHECKI

Z cyklu Ziemia i powietrze
technika mieszana, 120 x 140, 2007