POWR”T DO KATALOGU OBRAZ”W  KAZIMIERZ ROCHECKI

Ziemia i powietrze
technika mieszana, 120 x 180, 2007