POWR”T DO KATALOGU OBRAZ”W  PAWE£ LEWANDOWSKI-PALLE

Obraz 602
technika olejna, 90 x 110, 1999