dane kontaktowe ‪● dyżury komunikaty materiały do zajęć (pliki) linki różne

 

dr  Robert Huterski

 

 

Ø  dane kontaktowe

Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 13a

87-100 Toruń

dr Robert Huterski

pokój: 209 (II piętro głównego budynku)

tel.: 056 611 48 95

e-mail: robhuski@umk.pl

 

 

Ø  dyżury

 

Dyżury  (p. 209):

Link do informacji o dyżurach  (strona Wydziału – to samo, co w USOSie)

 

EGZAMINY I ZALICZENIA WARUNKOWE - patrz poniżej - komunikaty

 

!!! Zdawanie indywidualne na dyżurze (ustne) w związku z warunkowym zaliczeniem semestru/roku oraz inne poza terminami w sesji powinno być uprzednio uzgodnione ze mną mailowo z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. !!!

!!! WYMAGANIA ROSNĄ Z UPŁYWEM CZASU !!!

 

 

 

Ø  INFORMACJE

 

      

 

Ø  komunikaty

 

!!! Zdawanie indywidualne na dyżurze (ustne) w związku z warunkowym zaliczeniem semestru/roku oraz inne poza terminami w sesji powinno być uprzednio uzgodnione ze mną mailowo z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. !!!

Przy zaliczeniu warunkowym, należy pamiętać o zapewnieniu sobie czasu na wykorzystanie obu podejść przed upływem końcowego terminu warunkowego zaliczenia semestru/roku.

Zdając należy mieć do okazania dokument ze zgodą Dziekana na zaliczenie warunkowe.

!!! WYMAGANIA ROSNĄ Z UPŁYWEM CZASU !!!

 

 

UWAGA:

Przestrzegam przed uczeniem się, zamiast z zaleconego przeze mnie materiału wykładowego, z nieprofesjonalnych „streszczeń” krążących w niektórych grupach, bo są zbyt „streszczone”, mają wiele luk i liczne błędy.

Nie należy oczekiwać jakichś „trzecich terminów”, jeśli nie poprawi się dwój w drugim terminie – pozytywnych ocen nie da się „wydreptać”.

 

 

!!! NIE MA MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZANIA UZYSKANYCH OCEN POZYTYWNYCH !!!

 

X X X