Między tradycją a współczesnością

Międzynarodowa 2. edycja konferencji
poświęconej literaturom orientalnym i recepcji Orientu w literaturze


19-20 marca 2015, Toruń


ENGLISH VERSION


ORGANIZATORZY

UCZESTNICY INFORMACJE FOTORELACJA

UBIEGŁE KONFERENCJE
O konferencji

Niniejsza konferencja jest drugą edycją dorocznego spotkania orientalistów, literaturoznawców, filologów, kulturoznawców i innych badaczy, którym bliski jest temat literatur orientalnych lub przekazów na temat Orientu w piśmiennictwie zachodnim. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w marcu 2014 r. w Toruniu.

Tym razem organizatorzy postanowili umożliwić udział w obradach także przedstawicielom nauki z zagranicznych ośrodków akademickich, tak aby stworzyć unikatowe forum służącego wymianie poglądów oraz merytorycznej dyskusji nad literaturami orientalnymi oraz ich percepcji w Polsce, Europie i na świecie. Motywem przewodnim drugiej edycji konferencji jest tradycja i współczesność.

Podczas obrad poruszona zostanie zrożnicowana problematyka, poczynając od zagadnień teoretycznych w zakresie literaturoznawstwa i translatoryki, poprzez wyniki różnego typu badań i analiz literackich wraz z ich implikacjami dla percepcji piśmiennictwa orientalnego w Polsce, Europie i na świecie, po polskie przekłady dzieł orientalnych, co pozwoli na prezentację nie tylko świeżego spojrzenia na sprawy znane i dyskutowane od dawna, ale także na przedstawienie koncepcji nowatorskich reprezentujących najnowsze nurty literaturoznawcze.

Języki konferecji: polski i angielski.Organizatorzy

  

Copyright © 2014-2015   Komitet Organizacyjny OLLO
Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Wydział Filologiczny | O Toruniu