PROGRAM

6 MARCA (CZWARTEK)

9.00  Rozpoczęcie konferencji (powitanie w imieniu organizatorów dr Adam Bednarczyk, w imieniu władz
   dziekańskich dr hab. Maciej Wróblewski)
9.15-10.15 Wykład plenarny - prof. dr hab. Marek M. Dziekan

Sesja 1 Tatarskimi śladami w literaturze
Przewodniczy - prof. dr hab. Marek M. DZIEKAN

10.20-10.40
Dr hab. Czesław ŁAPICZ, prof. UMK (Instytut Filologii Słowiańskiej, UMK)
Adaptacje wątków orientalnych w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
10.40-11.00
Dr hab. Michał KURAN (Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, UŁ)
Obraz Orientu w twórczości Marcina Paszkowskiego i Samuela Twardowskiego - konfrontacje
11.00-11.20
Mgr Elwira KAMOLA (Wydział Filologiczny, UG)
Kto poetę chce zrozumieć, musi pójść w kraj poety - sonety krymskie Adama Mickiewicza
11.20-11.35 Dyskusja

11.35-11.45 Przerwa

Sesja 2 Romantyczne fascynacje Orientem
Przewodniczy - dr hab. Michał KURAN

11.45-12.05
Dr Małgorzata SOKOŁOWICZ (Instytut Romanistyki, UW; Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Wizja Orientu w poezji romantyków francuskich (Lamartine - Hugo - Musset)
12.05-12.25
Dr Marta CHRABĄSZCZ (Zakład Filologii Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
"Peri i raj". O romantycznej fascynacji orientalnym poematem Thomasa Moore'a
12.25-12.45
Mgr Natalia Agnieszka HAPEK (Wydział "Artes Liberales", Wydział Orientalistyczny, UW)
Obraz Czerkiesa w literaturze polskiej

12.45-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Przerwa


Sesja 3 Podróże, podróżnicy i ich zapiski o Oriencie
Przewodniczy - dr hab. Danuta CHMIELOWSKA

14.00-14.20
Dr hab. Ewa GÓRECKA (Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, UKW)
Ciało Innego - obraz Japończyka we współczesnych polskich relacjach z podróży do Kraju Kwitnącej Wiśni
14.20-14.40
Dr Adam BEDNARCZYK (Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, UMK)
Pochwała nowych czasów. Zapiski Imagawy Ryōshuna z wyprawy shoguna Yoshimitsu do Itsukushimy
14.40-15.00
Mgr Grzegorz GILEWSKI (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Kartki z podróży do Tyflisu - miasto w świetle XIX-wiecznych polskich relacji

15.00-15.15 Dyskusja

15.15-15.30 Przerwa


Sesja 4 Lierackie spotkania Europy z Orientem i Orientu z Europą
Przewodniczy - dr hab. Czesław ŁAPICZ, prof. UMK

15.30-15.50
Dr hab. Danuta CHMIELOWSKA (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi)
Orient w poezji Polek lat 40. XX wieku
15.50-16.10
Dr Magdalena LEWICKA (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, UMK)
Islam, Europa i reformy w "Kitāb taḥlīṣ al-ibrīz fī talḥlīṣ Bārīz" (Wydobycie czystego złota czyli krótki opis Paryża) Rifā‘y aṭ-Ṭahṭāwiego (1801-1873)
16.10-16.30
Mgr Joanna MUSIATEWICZ (Zakład Języka i Kultury Arabskiej, UKW)
Między wschodnią opowieścią i zachodnią powieścią: europejska i arabska tradycja literacka w "As-Sāq ‘alà aš-sāq" Amada Fārisa aš-Šidyāqa
16.30-16.50
Mgr Karolina MATUSZEWSKA (Wydział Filologiczny, US)
Między Orientem a Okcydentem: Motywy orientalne w wybranych utworach Paula Scheerbarta
16.50-17.05 Dyskusja

17.05-17.20 Przerwa


Sesja 5 Problemy współczesności w literaturze arabskiej
Przewodniczy - dr Barbara OSTAFIN

17.20-17.40
Dr Michał MOCH (Zakład Języka i Kultury Arabskiej, UKW)
Tragiczna śmierć poety. Ḫalīl Ḥāwī jako bohater arabskiej wyobraźni
17.40-18.00
Dr Magdalena KUBAREK (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Filologiczny, UMK)
Motyw buntu we współczesnej literaturze arabskiej
18.00-18.20
Lic. Małgorzata AL-SHAHARI (Zakład Języka i Kultury Arabskiej, UKW)
Przełamanie stereotypów dotyczących kobiet saudyjskich w książce Radży as-Sani "Dziewczyny z Rijadu"

18.20-18.35 Dyskusja

19.00-  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji


7 MARCA (PIĄTEK)

Sesja 6 Magiczny Orient i jego literackie odsłony
Przewodniczy - dr Adam BEDNARCZYK

8.30-8.50
Dr Adrianna MAŚKO (Zakład Arabistyki i Islamistyki, Katedra Studiów Azjatyckich, UAM)
Współczesna historia Iraku jako tło oraz przedmiot refleksji w powieściach "Ogrody prezydenta" Muhsina ar-Ramlego i "Ave Maria" Sinana Antoona
8.50-9.10
Dr Marcelina LEŚNICZAK (Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, UMK)
Motyw 'sakury' (kwiatów wiśni) w twórczości Tanizakiego Jun'ichirō
9.10-9.30
Mgr Natalia PALICH (Wydział Filologiczny, UJ)
Świat Orientu we współczesnej prozie czeskiej

9.30-9.45 Dyskusja

9.45-10.00 Przerwa


Sesja 7 Między anegdotą a dydaktyzmem - bajki i opowieści w literaturach orientalnych
Przewodniczy - dr Adrianna MAŚKO

10.00-10.20
Dr Barbara OSTAFIN (Katedra Arabistyki, Instytut Orientalistyki, UJ)
Bohater literatury adabowej - próba typologii
10.20-10.40
Mgr Agnieszka PATERSKA-KUBACKA (Zakład Języków Chin, Katedra Orientalistyki, UAM)
Pozycja bajki w literaturze chińskiej. Żródła pochodzenia bajek
10.40-11.00
Mgr Aleksandra JAROSZ (Zakład Japonistyki, Katedra Orientalistyki, UAM)
Literatura ustna w języku miyako - na przykładzie "Opowieści o przepiórkach"

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.20 Przerwa


Sesja 8 Literackie obrazy Indii
Przewodniczy - dr hab. Ewa GÓRECKA

11.20-11.40
Dr Kamila JUNIK-ŁUNIEWSKA (Zakład Translatoryki, Instytut Języka Angielskiego, UŚ)
Tekstowa nie-obecność. Techniki pisarskie oraz motyw braku w twórczości Udajana Wadźpeji [Udayan Vājpeyī]
11.40-12.00
Mgr Dagmara NOWAKOWSKA (Zakład Literatury Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, UAM)
"Genezis z ducha" Indów? Indie w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego
12.00-12.20 Mgr Agnieszka SELL (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM)
Młodopolskie przekłady literatury indyjskiej wobec koncepcji antropologicznej i historiozoficznej epoki fin de siecle'u

12.20-12.35 Dyskusja

12.40-13.30 Przerwa obiadowa


Sesja 9 W literackim kalejdoskopie Orientu
Przewodniczy - dr Marcelina LEŚNICZAK

13.30-13.50
Dr Katarzyna RYBIŃSKA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu)
Suficki głos "piątego żywiołu" w "Czterdziestu zasadach miłości" Elif Shafak
13.50-14.10
Mgr Rafał SIWICKI (Zakład Literatur Słowiańskich, Instytut Filologii Słowiańskiej, UMK)
"Łaciaty pies biegnący brzegiem morza" C. Ajtmatowa - dzieło literatury niwchijskiej?
14.10-14.30
Mgr Galina DONDUKOVA (Wydział "Artes LIberales", UW)
Japanese motives in poems of Namzhil Nimbuev

14.30-14.45 Dyskusja

14.45-15.00 Przerwa


Sesja 10 Orient a granice i intermedialność literatury
Przewodniczy - dr Magdalema KUBAREK

15.00-15.20
Dr hab. Daniel KALINOWSKI, prof. AP (Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska)
Czy istnieje literatura piękna polskiego buddyzmu?
15.20-15.40
Mgr Hanna KUPŚ (Zakład Języków Chin, Katedra Orientalistyki, UAM)
Pośród pieśni i wierszy - o granicy między muzyką a literaturą w starożytnych Chinach
15.40-16.00
Mgr Wojciech J. NOWAK (Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, UMK)
Ornament i sacrum w japońskiej tradycji literackiej

16.00-16.15 Dyskusja

16.15-16.20 Przerwa


Sesja 11 Tradycja i współczesność - oblicza twórczości literackiej w Chinach
Przewodniczy - dr hab. Daniel KALINOWSKI, prof. AP

16.20-16.40
Mgr Wojciech RUCHNIEWICZ (Katedra Orientalistyki, UAM)
Literatura publicystyczna zza Wielkiego Muru - Chiny widziane oczami Israela Epsteina
16.40-17.00
Mgr Maciej SZATKOWSKI (Centrum Języka i Kultury Chińskiej, UMK)
Kapitalizm emocjonalny we współczesnym dramacie chińskim na przykładzie "Zakochanego nosorożca" Liao Yimei w reż. Meng Jinghuia

17.00-17.15 Dyskusja

17.15 Zamknięcie konferencji