English | 日本語Fot. A. Romański
 prof. dr hab. Krzysztof STEFAŃSKI

  k.stefanski@umk.pl


Stanowisko: kierownik Zakładu Japonistyki

Dane biograficzne:
Z wykształcenia i podstawowej działalności badawczej fizyk teoretyk, zajmujący się: teorią lasera (niegdyś), teorią zderzeń (niegdyś i trochę), półklasycznym kwantowaniem układów molekularnych (dość dawno), teorią nieliniowych układów dynamicznych i chaosem - zwłaszcza przejściowym (od dawna aż do teraz), a w ramach fizyki eksperymentalnej: spektroskopią molekularną (w zamierzchłych czasach) oraz wybuchowym rozpylaniem wody i innych płynów (od pewnego czasu).
Po powrocie z Instytutu Badań Molekularnych w Okazaki, od 1994 r. współorganizował z Prof. R. Ingardenem i Prof. A. F. Majewiczem Pracownię Języka i Kultury Japońskiej, której kierownikiem był od 1998 r.


Kierunki badań:
- historia Japonii w okresie siogunatu
- historia japońskiej przednowoczesnej sztuki wojennej oraz żeglugi i szkutnictwa
- wojna na Pacyfiku i w Azji Wschodniej
- relacje między obrazem "ducha samurajów" w propagandzie lat 30. i 40 XX w. a rzeczywistym etosem bushi


Dydaktyka:
Przed uruchomieniem studiów japonistycznych na UMK:
- wykłady z historii Japonii dla studentach historii i archeologii (od 1996 r.) i dla słuchaczy studiów specjalnych języka i kultury japońskiej (od 1998 r.)
- lektorat języka japońskiego na poziomie podstawowym (od 2000 do 2007 r.) przez który w sumie przewinęło się ponad 300 studentów, w tym co najmniej 20-30 osób uczyło się japońskiego systematycznie przez dłuższy czas (kilka z nich trafiło na studia japonistyczne, a kilka innych do japońskich firm w Łysomicach pod Toruniem)
Od chwili powstania japonistyki na UMK (2008):
- historia Japonii (od Kamakury do końca II WŚ)
- pismo japońskie na I roku
- historia japońskiej sztuki i kultury materialnej
Obecnie:
- historia Japonii do konca II WŚ
- pismo japońskie na I roku
- historia kultury materialnej Japonii
- tłumaczenie tekstów specjalistycznych (teksty naukowo-techniczne)


Główne publikacje:
Artykuły z zakresu zainteresowań badawczych
(2013) Bushidō armii cesarskiej, czyli tragedia pomyłek [w:] W kręgu wartości kultury Japonii. W 140. rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945) (red.) A. Kozyra, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 385-409
(2013) Energetyka jądrowa po Fukushimie: lekcje i fobie [w:] Azja-Pacyfik. Społeczeństwo, Polityka, Gospodarka 15, s. 259-273
(2012) The art of navigation and naval warfare in old Japan [w:] Silva Iaponicarum 23-26, s. 149-164
(2012) Czy wypada płakać na «Grobowcu Świetlików»?, [w:] Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze, (red.) J. Zaremba-Penk, M. Lisiecki, Kirin, Toruń, s. 69-79
(2009) Battles that shaped Japan, [w:] Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900-2000 , (red.) A. Jabłoński, S. Meyer, K. Morita, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, s. 432-445
(2009) Barbarzyńcy w ogrodzie - bushi jako 'grabarze' kultury dworskiej, [w:] I. Kordzińska-Nawrocka, Dziesięć wieków «Genji Monogatari» w kulturze Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 305-312
(2007) Orsza, Kłuszyn, Nagashino - a comparative study, [w:] Iwona Kordzińska-Nawrocka, Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st Century in Memoriam Wiesław Kotański , (red.) A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Nozomi, Warszawa, s. 122-136
(2007) Stereotypowe wizerunki samuraja [w:], Japonica Toruniensia, t. 2, (red.) K. Stefański , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 105-118
Publiczne raporty na temat rozwoju japonistyki na UMK
(2014) Nie tylko Konrad Raczyk, czyli japonistyka na UMK [w:] A. Bednarczyk, M. Leśniczak, W. J. Nowak (red.), Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce, w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Japonica Toruniensia 3., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 73-118
(2012) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, [w:] B. Kubiak Ho-Chi, Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 486-492
(2003) Japanese Studies at Nicolaus Copernicus University, [w:] The 10th International Conference of the EAJS, Japanese Studies in Central and Eastern Europe, Special Session, August 26, s. 42-44
(2000) Pięć lat Pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - wciąż jeszcze trudne początki, [w:] Japonica, t. 12, s. 63-69