warsztaty
Organizatorzy:
Komitet Ekologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paulina A. Szafrańska (IBS PAN)
Jan R. E. Taylor (UwB)
Michał S. Wojciechowski (UMK)
Bogusław Lewończuk (UwB)

PROGRAM WARSZTATÓW (pdf)

PREZENTACJE (dostęp dla uczestników)


W Polsce jest około 30 osób w sposób bardziej lub mniej zainteresowanych fizjologią ekologiczną zwierząt, a mimo to głównym forum wymiany informacji pomiędzy większością badaczy są albo publikacje, albo okazjonalne spotkania na konferencjach, często w odległych miejscach świata.  Ta sytuacja skłoniła nas aby zorganizować spotkanie polskich fizjologów ekologicznych, ekologów fizjologicznych oraz autekologów.
Przyświeca nam idea, aby takie warsztaty stały się forum wymiany pomysłów, stworzyły możliwości przepływu informacji pomiędzy grupami na etapie poprzedzającym publikację wyników. Liczymy też na to, że w wyniku tego typu spotkań będą powstawały międzyinstytucjonalne grupy starające się znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania badawcze i będą powstawały nowe wnioski o finansowanie badań.  Uważamy, że tym, co jest najważniejsze w nauce jest swobodna wymiana myśli i informacji.  Chcemy stworzyć platformę dla takiej wymiany.
Chcielibyśmy otworzyć cykl warsztatów dla osób zajmujących się fizjologią ekologiczną i ewolucyjną. Pierwsze spotkanie będzie miało dość ogólny temat, co pozwoli nam się to zorientować jakie są potrzeby i oczekiwania badaczy.  Proponujemy otwartą formułę warsztatową, która pozwoli na przedstawianie zarówno efekty bieżących prac jak i eksperymenty w fazie projektowania.