dr habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska

Assistant Professor (adiunkt)

g mruczek@uni.torun.pl

4 56 611 46 88

  Scientific interests:

 • equational logics,
 • P-zgodne teorie równościowe,
 • zagadnienia dotyczące związków logiki i algebry uniwersalnej,
 • zagadnienie konstrukcji krat rozmaitości algebr,
 • podteorie teorii grup abelowych,
 • logiki modalne i parakonsystentne

  Scientific degrees:

 • Praca magisterska: Uniwersytet Opolski, matematyka

  „Krata podrozmaitości rozmaitości wyznaczonej przez równości zewnętrznie zgodne grup abelowych”

  promotor: prof. Katarzyna Hałkowska

 • Praca doktorska: Uniwersytet Śląski, nauki matematyczne (matematyka)

  „Konstrukcja kraty rozmaitości P-zgodnych związana z typem algebr”

  promotor: prof. Katarzyna Hałkowska

  recenzenci: prof. Grzegorz Jarzembski i prof. Piotr Wojtylak.

 • Habilitation thesis: Nicolaus Copernicus University, humanities (logic)

  Równościowe i zdaniowe logiki P-zgodne, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013, pp. 139.

  referees: prof. Janusz Czelakowski, prof. Grzegorz Malinowski, prof. Jacek Malinowski, prof. Marcin Tkaczyk.

  Consultations during academic year 2017/2018

 • Tuesdays , 9:00-10:30, ``Harmonijka'', room 105 (the door with a sign ``Katedra Logiki''), phone: 56-611-36-26.

  Didactics:

  Zajęcia prowadzone w roku akademickim, semestr letni 2017/2018:

 • wykład z Teorii obliczeń dla studentów kognitywistyki (s2)
 • ćwiczenia z Teorii obliczeń dla studentów kognitywistyki (s2)
 • ćwiczenia ‘Matematyczne podstawy kognitywistyki’ dla studentów kognitywistyki (s1).

  Referaty

 • `Krata podrozmaitości rozmaitości zdefiniowanej przez równości zewnetrznie zgodne grup abelowych', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce I, Zakopane 1997.
 • `Równości P-zgodne grup abelowych', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce II, Zakopane 1998.
 • `Krata rozmaitości zdefiniowanych przez równości zewnętrznie zgodne grup abelowych typu (2,1,0)', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce III, Zakopane 1999.
 • Seria referatów dotyczących P-zgodnych równości wygłoszonych podczas stażu na Uniwersytecie w Poczdamie, Poczdam 1999.
 • `Rozmaitości wyznaczone przez równości P-zgodne', IV Konferencja ``Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki'', Karpacz 1999.
 • `On varieties of algebras defined by P-compatible identities satisfied in Abelian groups', 14th Conference of Young Algebraists - 57th Arbeitstagung Allgemeine Algebra Poczdam, February 5-7, 1999.
 • `P-zgodne hiperpodstawienia', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce IV, Zakopane 2000.
 • `Properties of the lattice of all subvarieties of the variety defined by P-compatible identities connected to change of the type of algebras', 59th Workshop on General Algebra, Poczdam 2000.
 • `O algorytmie tworzenia pewnej kraty podrozmaitości', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce V, Zakopane 2001.
 • `On the equivalence of some sets of identities satisfied in Abelian Groups', Conference on Galois Connections, Potsdam, March 15-18, 2001.
 • `Algebry podprosto-nierozkładalne w pewnych rozmaitościach', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce VI, Zakopane 2002.
 • `A Modal Formulation of Some Paraconsistent Logics. Part II', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 9th VlaPolo Gandawa, Ghent University, 6-9 maja 2004.
 • `Twierdzenie o pełności dla pewnej klasy logik parakonsystentnych (Completeness Theorem for a Class of Paraconsistent Logics)' (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim), Toruńskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne Zamek Bierzgłowski, 5-8 września 2005 r.
 • `Semantyczna charakteryzacja teorii P-zgodnych (A Semantic Characterization of P-compatible Theories)', Toruńskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne Zamek Bierzgłowski, 5-8 września 2005 r.
 • `Syntaktyczna i semantyczna charakterystyka pewnej klasy logik parakonsystentnych', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) XI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba, 8-12 maja 2006.
 • `Logiki zdaniowe otrzymywane metodą J.-Y. Beziau z pewnych modalnych logik nie-normalnych', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 4-6.09.2008.
 • `Some properties of P-compatible modular orthologic', Studia Logica International Conference Logic and the foundations of physics: space, time and quanta, Trends in Logic VI, Bruksela, Belgia, 11-12 grudnia 2008.
 • `P-compatible Modular Orthologics', Międzynarodowa Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce XIII, Zakopane, 9-15 marca 2009 r.
 • `Logiki J.-Y. Béziau otrzymane z pewnych modalnych logik quasi-regularnych', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 17-19.09.2009.
 • `The varieties defined by P-compatible identities of MV-algebras', Konferencja Lattice-Ordered Groups and MV-Algebras: Interaction and Impact on Algebras of Logic. Miejsce: Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Organizatorzy: The Consortium for Order in Algebra and Logic, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Buenos Aires, Argentyna, Studia Logica, Buenos Aires, Argentyna, 13-15.10.2010.
 • `On some class of algebras definable by externally compatible identities of MV-algebras', Konferencja Ordered Groups and Lattices in Algebraic Logic. Organizatorzy: Tbilisi State University, University of Salerno, Kurt Goedel Society Studia Logica, Tbilisi, Gruzja, 20.09.2011-23.09.2011.
 • `Paraconsitent logics obtained by J.-Y. Béziau’s method by means of some non-normal modal logics. II.', (współautorstwo z dr. Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • `Paraconsitent logics obtained by J.-Y. Béziau’s method by means of some non-normal modal logics. II.', (współautorstwo z dr. Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • `Semantial and syntactial charaterisation of some extensions of the class of MV-algebras', Logic, Algebra and Truth Degrees 2014, (LATD 2014) Fourth conference of the working group on Mathematical Fuzzy Logic Vienna, Austria, 16-19 July 2014.
 • `On some extensions of the class of MV-algebras', AAA 88th Workshop on General Algebra, Faculty of Mathematics and Information Science (The Warsaw University of Technology), Warsaw Center of Mathematics and Computer Science (University of Warsaw, Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences) Banach Center (IMPAS), Warszawa, Poland, 20-22.06.2014.
 • “Some logics with impossibility as a negation" (co-author dr. habil. Marek Nasieniewski), Conference Nonclassical logics. Theory and Applications, , September 17-19, 2016; Łódź, Poland.
 • “A characterisation of some Béziau-like counterparts of quasi-regular modal logics" (co-author dr. habil. Marek Nasieniewski), Fifth World Congress on the Square of Opposition , Easter Island - Rapa Nui, November 11-15, 2016.

polish Department of Logic Faculty of Humanities Nicolaus Copernicus University Logic and Logical Philosophy