dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska

g mruczek@uni.torun.pl

4 56 611 46 88

  Zainteresowania naukowe:

 • logiki równościowe,
 • P-zgodne teorie równościowe,
 • zagadnienia dotyczące związków logiki i algebry uniwersalnej,
 • zagadnienie konstrukcji krat rozmaitości algebr,
 • podteorie teorii grup abelowych,
 • logiki modalne i parakonsystentne

  Stopnie naukowe:

 • Praca magisterska: Uniwersytet Opolski, matematyka

  „Krata podrozmaitości rozmaitości wyznaczonej przez równości zewnętrznie zgodne grup abelowych”

  promotor: prof. Katarzyna Hałkowska

 • Praca doktorska: Uniwersytet Śląski, nauki matematyczne (matematyka)

  „Konstrukcja kraty rozmaitości P-zgodnych związana z typem algebr”

  promotor: prof. Katarzyna Hałkowska

  recenzenci: prof. Grzegorz Jarzembski i prof. Piotr Wojtylak.

 • Rozprawa habilitacyjna: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, nauki humanistyczne (logika)

  Równościowe i zdaniowe logiki P-zgodne, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 139.

  recenzenci: prof. Janusz Czelakowski, prof. Grzegorz Malinowski, prof. Jacek Malinowski, prof. Marcin Tkaczyk.

  Dyżury w rok. akad. 2017-2018

 • wtorki godz. 9:00-10:30, Harmonijka, p. 105 (z napisem ,,Katedra Logiki'') tel. 56-611-36-26.

  Praca dydaktyczna:

  Zajęcia prowadzone w roku akademickim, semestr letni 2013/2014:

 • wykład z Teorii obliczeń dla studentów kognitywistyki (s2)
 • wykład z Logiki dla studentów teologii (s1)
 • ćwiczenia z Teorii obliczeń dla studentów kognitywistyki (s2)
 • ćwiczenia ‘Matematyczne podstawy kognitywistyki’ dla studentów kognitywistyki (s1).
 • ćwiczenia z Logiki dla studentów teologii (s1)

  Referaty

 • `Krata podrozmaitości rozmaitości zdefiniowanej przez równości zewnetrznie zgodne grup abelowych', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce I, Zakopane 1997.
 • `Równości P-zgodne grup abelowych', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce II, Zakopane 1998.
 • `Krata rozmaitości zdefiniowanych przez równości zewnętrznie zgodne grup abelowych typu (2,1,0)', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce III, Zakopane 1999.
 • Seria referatów dotyczących P-zgodnych równości wygłoszonych podczas stażu na Uniwersytecie w Poczdamie, Poczdam 1999.
 • `Rozmaitości wyznaczone przez równości P-zgodne', IV Konferencja ``Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki'', Karpacz 1999.
 • `On varieties of algebras defined by P-compatible identities satisfied in Abelian groups', 14th Conference of Young Algebraists - 57th Arbeitstagung Allgemeine Algebra Poczdam, February 5-7, 1999.
 • `P-zgodne hiperpodstawienia', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce IV, Zakopane 2000.
 • `Properties of the lattice of all subvarieties of the variety defined by P-compatible identities connected to change of the type of algebras', 59th Workshop on General Algebra, Poczdam 2000.
 • `O algorytmie tworzenia pewnej kraty podrozmaitości', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce V, Zakopane 2001.
 • `On the equivalence of some sets of identities satisfied in Abelian Groups', Conference on Galois Connections, Potsdam, March 15-18, 2001.
 • `Algebry podprosto-nierozkładalne w pewnych rozmaitościach', Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce VI, Zakopane 2002.
 • `A Modal Formulation of Some Paraconsistent Logics. Part II', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 9th VlaPolo Gandawa, Ghent University, 6-9 maja 2004.
 • `Twierdzenie o pełności dla pewnej klasy logik parakonsystentnych (Completeness Theorem for a Class of Paraconsistent Logics)' (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim), Toruńskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne Zamek Bierzgłowski, 5-8 września 2005 r.
 • `Semantyczna charakteryzacja teorii P-zgodnych (A Semantic Characterization of P-compatible Theories)', Toruńskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne Zamek Bierzgłowski, 5-8 września 2005 r.
 • `Syntaktyczna i semantyczna charakterystyka pewnej klasy logik parakonsystentnych', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) XI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba, 8-12 maja 2006.
 • `Logiki zdaniowe otrzymywane metodą J.-Y. Beziau z pewnych modalnych logik nie-normalnych', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 4-6.09.2008.
 • `Some properties of P-compatible modular orthologic', Studia Logica International Conference Logic and the foundations of physics: space, time and quanta, Trends in Logic VI, Bruksela, Belgia, 11-12 grudnia 2008.
 • `P-compatible Modular Orthologics', Międzynarodowa Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce XIII, Zakopane, 9-15 marca 2009 r.
 • `Logiki J.-Y. Béziau otrzymane z pewnych modalnych logik quasi-regularnych', (współautorstwo z Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 17-19.09.2009.
 • `The varieties defined by P-compatible identities of MV-algebras', Konferencja Lattice-Ordered Groups and MV-Algebras: Interaction and Impact on Algebras of Logic. Miejsce: Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Organizatorzy: The Consortium for Order in Algebra and Logic, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Buenos Aires, Argentyna, Studia Logica, Buenos Aires, Argentyna, 13-15.10.2010.
 • `On some class of algebras definable by externally compatible identities of MV-algebras', Konferencja Ordered Groups and Lattices in Algebraic Logic. Organizatorzy: Tbilisi State University, University of Salerno, Kurt Goedel Society Studia Logica, Tbilisi, Gruzja, 20.09.2011-23.09.2011.
 • `Paraconsitent logics obtained by J.-Y. Béziau’s method by means of some non-normal modal logics. II.', (współautorstwo z dr. Markiem Nasieniewskim) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • `Semantial and syntactial charaterisation of some extensions of the class of MV-algebras', Logic, Algebra and Truth Degrees 2014, (LATD 2014) Fourth conference of the working group on Mathematical Fuzzy Logic Vienna, Austria, 16-19..07.2014.
 • `On some extensions of the class of MV-algebras', AAA 88th Workshop on General Algebra, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (Politechnika Warszawska), Warsaw Center of Mathematics and Computer Science (UW, IMPAN) Banach Center (IMPAN), Warszawa, Poland, 20-22.06.2014.
 • “Some logics with impossibility as a negation" (współautor dr hab. Marek Nasieniewski), Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, (Nonclassical logics. Theory and Applications), , 17-19 września 2016; Łódź.
 • “A characterisation of some Béziau-like counterparts of quasi-regular modal logics" (współautor dr hab. dr hab. Marek Nasieniewski), Fifth World Congress on the Square of Opposition , Easter Island - Rapa Nui, 11-15 listopada 2016.

english Katedra Logiki Wydział Humanistyczny UMK Logic and Logical Philosophy