dr hab. Marek Nasieniewski

prof. UMK

specjalność: logika

a

9 tel. 56 611 31 03

g Adres do korespondencji:

Katedra Logiki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, UMK w Toruniu

Collegium Minus, „Harmonijka”

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 314,

87-100 Toruń

  Zainteresowania naukowe:

 • logiki adaptujące sprzeczność,
 • logiki parakonsystentne,
 • algebra uniwersalna,
 • sylogistyka relacyjna,
 • logiki modalne,
 • logika stoicka.

  Praca dydaktyczna:

  Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • konwersatorium ‘Teoria pojęć i rozumowań’ dla studentów psychologii (s1) (semestr zimowy),
 • konwersatorium ‘Logika’ dla studentów psychologii (s1) (semestr letni),

  Prace naukowe

  Prace magisterskie:

 • „Moce systemów podprosto nierozkładalnych w quasirozmaitościach”.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, matematyka, spec. numeryczna

  promotor: prof. dr hab. Józef Słomiński.

 • „Rekonstrukcja logiki stoickiej”.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, filozofia,

  promotor: dr Andrzej Pietruszczak.

 • Praca doktorska:

 • „Logiki adaptujące sprzeczność”.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, filozofia (logika),

  promotor: prof. dr hab. Jerzy Perzanowski,

  recenzenci: dr hab. Andrzej Pietruszczak i prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski.

 • Rozprawa habilitacyjna:

 • „Logiki zdaniowe wyrażalne przez modalność” (Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 217).

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, filozofia,

  recenzenci: prof. dr hab. Janusz Czelakowski, dr hab. Andrzej Indrzejczak, prof. UŁ, dr hab. Andrzej Pietruszczak, prof. UMK, prof. dr hab. Ryszard Wójcicki.

  Praca w redakcji pism naukowych

 • Od 2000 do 2009 sekretarz (Assistant Editor) pisma Studia Logica, wydawanego przez Kluwer Dordrecht Publishers, a następnie Springer Verlag.
 • Od 1 kwietnia 2003 sekretarz pisma Logic and Logical Philosophy wydawanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Od września 2004 współredaktor Logic and Logical Philosophy (wspólnie z prof. Andrzejem Pietruszczakiem).

  Referaty

 • “Austinian Propositions” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 12-26.08.1994.
 • “The language of Frege’s theory of functions” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 15-26.08.1996.
 • “The indefinitness of course-of-values” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 15-26.08.1996.
 • “On the Consistency of First-order Portion of Frege’s Logical System by T. Parsons” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 15-26.08.1996.
 • „Mnogościowa interpretacja idei platońskich”- II Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Toruniu, Katedra Logiki UMK, Toruń 10.09-14.09.96.
 • „Próba rekonstrukcji logiki stoików”- III Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Górznie, Katedra Logiki UMK, Toruń 02.09-06.09.97.
 • “Is Stoic Logic Classical?” - II Niemiecko-Polskie Warsztaty z Logiki i Filozofii Logicznej, w Żaganiu, Instytut Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Instytut Logiki i Teorii Nauki Uniwersytetu Lipskiego. (“Warsztaty” odbywały się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki i Gesellschaft für Analytische Philosophie), Żagań 30.03-2.04.98.
 • “Stoic Logic and Everyday Reasoning”, Second Summer School for Theory of Knowledge, Mądralin, Association for Foundations of Science, Language and Cognition (AFOS) oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Mądralin 9-20.08.1999.
 • „Uwagi o sylogistyce relacyjnej”- V Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Zawoi-Widłach, Katedra Logiki UMK, Zawoja-Widły 20.09-24.09.99.
 • “System of Stoic Logic” - referat wygłoszony podczas stażu (od 26.09. do 22.10.1999) w Center for Logic and Philosophy of Science (Gandawa, Belgia) w ramach wymiany między Rządem RP a Wspólnotą Flamandzką.
 • “Inconsistency-adaptive logics versus discursive” - 2nd Flemish-Polish Workshop On The Ontological Foundations Of Paraconsistency, Ghent University, Gandawa - Belgia 27-29.04.2000.
 • “Inconsistency-adaptive logics in Jaśkowski’s style language” - 3rd Flemish-Polish Workshop on The Ontological Foundations of Paraconsistency, Free University of Brussels, Bruksela - Belgia 12-14.10.2000.
 • “Inconsistency adaptive logics as modal logics” 4th Flemish-Polish Workshop on the Ontological Foundations of Paraconsistency, Ghent University, Bruksela - Belgia 9-11.04.2001.
 • „Logika adaptywna nad M(S5)” VII Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Zawoi-Widłach, Katedra Logiki UMK, Zawoja-Widły 17.09-21.09.01.
 • “Remarks on Jaśkowski’s D2 and on the connected adaptive logics” - referat wygłoszony podczas pobytu w Centre for Logic and Philosophy of Science, Ghent University, Gandawa - Belgia 29.10-5.11.2001.
 • „Logika adaptywna dynamiki dyskursu” w ramach VIII Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Zawoja 23-27.09.2002.
 • “Adaptive Logic for Dynamics of a Discourse” w ramach International Workshop The Dynamics of Reasoning in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 6th VlaPolo, Ghent University, Gandawa - Belgia 17-19.11.2002.
 • “A Comparison of Two Adaptive Logics Built on the Logic D2” w ramach International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 7th VlaPolo Free University of Brussels, Bruksela - Belgia 8-10.05.2003.
 • “A Modal Formulation of Some Paraconsistent Logic” w ramach International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 8th VlaPolo, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 20-22.11.2003.
 • “A Modal Formulation of Some Paraconsistent Logics. Part II” (współautorstwo z Krystyną Mruczek-Nasieniewską) w ramach International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 9th VlaPolo Ghent University, Gandawa - Belgia 6-9.05.2004.
 • „Twierdzenie o pełności dla pewnej klasy logik parakonsystentnych (Completeness Theorem for a Class of Paraconsistent Logics)” (współautorstwo z dr Krystyną Mruczek-Nasieniewską), w ramach Toruńskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych Zamek Bierzgłowski, 5-8.09.2005.
 • „Syntaktyczna i semantyczna charakterystyka pewnej klasy logik parakonsystentnych”, (współautorstwo z dr Krystyną Mruczek-Nasieniewską), XI Konferencja „Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 8-12.05.2006. „Modalne logiki definiujące konsekwencję D2 Jaśkowskiego”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem), XIII Konferencja „Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 5-9.05.2008.
 • “On modal logics defining Jaśkowski’s D2-consequence”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem; plenary lecture), WCP4: “The Fourth World Congress of Paraconsistency”, Ormond College, The University of Melbourne, Melbourne - Australia, 13-18.07.2008.
 • „Logiki zdaniowe otrzymywane metodą J.-Y. Béziau z pewnych modalnych logik nie-normalnych”, (współautorstwo z dr Krystyną Mruczek-Nasieniewską) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 4-6.09.2008.
 • „Minimalna regularna logika modalna definiująca logikę D2 Jaśkowskiego”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 4-6.09.2008.
 • „Nowe aksjomatyzacje najsłabszej regularnej modalnej logiki definiującej dyskusyjną logikę Jaśkowskiego D2”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem), XIV Konferencja „Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 20-24.04.2009.
 • “A method of generating modal logics defining Jaśkowski’s discussive logic D2”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem), “Science, Truth and Consistency”, Celebrating Professor Newton da Costa’s 80th anniversary, (invited lecture), Campinas, Brazylia, 23-28 August, 2009
 • „Logiki J.-Y. Béziau otrzymane z pewnych modalnych logik quasi-regularnych”, (współautorstwo z dr Krystyną Mruczek-Nasieniewską) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, (Nonclassical logics. Theory and Applications), Łódź 17-19.09.2009.
 • „Ogólna metoda generowania logik modalnych definiujących dyskusyjną logikę Jaśkowskiego D2”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, (Nonclassical logics. Theory and Applications), Łódź 17-19.09.2009.
 • “The minimal modal normal companion of the logic Int”, II International Conference Argumentation as a cognitive process; Neurodynamics, Logic and Models of Argumentation with related events: Logic in Cognitive Science. Devoted to the memory of John Pollock, Instytut Filozofii UMK, Katedra Logiki UMK, Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Toruń, May 13-15, 2010.
 • “A method of generating modal logics defining Jaśkowski’s discussive D2 consequence”, Konferencja Logic, Reasoning and Rationality 10, Centre for Logic and Philosophy of Science, Gandawa - Belgia, 20-22.09.2010.
 • “An Axiomatization of the Propositional Version of Kovac's Logic KC", 16th Conference Applications of Logic in Philosophy and Foundations of Mathematics Forty Years of Structural Completeness, Szklarska Poręba, 9-13.05.2011.
 • „On the Weakest Modal Logics defining Jaśkowski's Logic D2 and D2-consequence.”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • „Paraconsitent logics obtained by J.-Y. Béziau’s method by means of some non-normal modal logics. II”, (współautorstwo z dr Krystyną Mruczek-Nasieniewską) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • „Modal logics connected to Jaskowski's logic D2”, (współautorstwo z prof. Andrzejem Pietruszczakiem), 5th World Congress on Paraconsistency, (invited lecture), Kolkata, India, February 13-17, 2014.
 • “On modal logics defining a Jaskowski-like discussive logic”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczaki), 5th World Congress on Paraconsistency, Kolkata, India, February 13-17, 2014.
 • “Axiomatisations of minimal modal logics defining Jaśkowski-like discussive logics" (współautor prof. Andrzej Pietruszczak), Trends in Logic XIII, Łódź, Poland, July 2−July 5, 2014.
 • “A Modal Logic over Jaskowski’s Discussive Logic D2" (współautor prof. dr hab. Andndrzejem Pietruszczakiem), International conference Formal Methods and Science in Philosophy, Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia March 26–28, 2015.
 • “Completeness for some Beziau logics" (współautor dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), 5th World Congress and School on Universal Logic, İstanbul University, İstanbul, Turkey, June 25–30 2015.
 • “Some logics with impossibility as a negation" (współautor dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, (Nonclassical logics. Theory and Applications), , 17-19 września 2016; Łódź.
 • “A characterisation of some Béziau-like counterparts of quasi-regular modal logics" (współautor dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), Fifth World Congress on the Square of Opposition , Easter Island - Rapa Nui, 11-15 listopada 2016.

english Katedra Logiki Wydział Humanistyczny UMK Logic and Logical Philosophy