Urodzony w 1943 roku w Radomiu. Studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Dyplom - 1972 r. Praca zawodowa w PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Toruniu - Laboratorium Naukowo-Badawcze Konserwacji Kamienia. Działalność w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki, obiektów zabytkowych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia oraz medalierstwo.

Od 1992 r. - pracownik Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich. Od 1991 r. rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków.

Udział (w zespole) w realizacjach konserwatorskich: (wybór)

Udział w pracach badawczych - publikacje: (ważniejsze)

Udział w ważniejszych wystawach medalierstwa:

Niektóre realizacje medalierskie:

Inne realizacje: