Mój adres poczty elektronicznej:

ryszardmirowski@poczta.onet.pl
mirowski@umk.pl