m klonowski

dr. Mateusz Klonowski

postdoc

Specialization: logic

g

4 +48 56 611 46 87

  Research fields

 • philosophical logic (deontic, epistemic, connexive)
 • non-classical logic (modal, positional, relating)
 • philosophy of logic
 • proof theory

  Teaching in 2022/2023

 • “Logika kognitywna” (“Cognitive logic”) for cognitive science students (s1)
 • “Logiczne podstawy kognitywistyki” (“Logical foundations of cognitive science”) for cognitive science students (s1)
 • “Wprowadzenie do logiki” (“Introduction to logic”) for philosophy students (s1)
 • “Podstawy logiki” (“Basics of logic”) for media studies students (s1)

  Consultations in 2022/2023

  Tuesday, 18:30–20:00, Department of Logic

  Education

  MPhil

  “Poprawność w sensie Lemmona klasycznej i intuicjonistycznej logiki zdaniowej”

  (“Lemmon's approach to correctness of classical and intuitionistic propositional logic”)

  Nicolaus Copernicus University in Toruń, philosophy

  Supervisor: prof. dr. habil. Andrzej Pietruszczak

  PhD

  “Aksjomatyzacja monorelacyjnych logik wiążących”

  (“Axiomatization of monorelational relating logics”)

  Nicolaus Copernicus University in Toruń, philosophy (logic)

  Supervisor: dr. habil. Tomasz Jarmużek, prof. of Nicolaus Copernicus University

  Referees: prof. dr. habil. Jacek Malinowski, prof. dr. habil. Piotr Kulicki, dr. habil. Dorota Leszczyńska-Jasion, prof. of Adam Mickiewicz University.

  Publications

 • „Free choice permission, legitimisation and relating semantics” (with: D. Glavaničová, T. Jarmużek, P. Kulicki), Logic Journal of the IGPL, Accepted for publication.
 • „Axiomatization of BLRI determined by limited positive relational properties” (with T. Jarmużek), Logic and Logical Philosophy, Accepted for publication.
 • „Tableaux for logics of content relationship and set-assignment semantics” (with T. Jarmużek), Logica Universalis, Accepted for publication. DOI: 10.1007/s11787-022-00293-w
 • „History of relating logic. The origin and research directions”, Logic and Logical Philosophy, vol. 30, no. 4 (2021), pp. 579–629. DOI: 10.12775/LLP.2021.021
 • „Axiomatization of some basic and modal Boolean connexive logics”, Logica Universalis, vol. 15 (2021), pp. 517–536. DOI: 10.1007/s11787-021-00291-4
 • „Tableau systems for epistemic positional logics” (with K. Krawczyk, B. Pięta), Bulletin of the Section of Logic, vol. 50, no. 2 (2021), pp. 177–204. DOI: 10.18778/0138-0680.2021.06
 • „Some intensional logics defined by relating semantics and tableau systems” (with T. Jarmużek), pages 33–50 in Logic in High Definition. Trends in Logical Semantics, A. Giordani and J. Malinowski (eds.), Trends in Logic, vol. 56, Springer, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-53487-5_3
 • “Epistemic contextualism and positional logic” (with R. Palczewski), Studies in the History of Philosophy, vol. 11, no. 3 (2020), pp. 67–104. DOI: 10.12775/szhf.2020.019
 • “On logic of strictly-deontic modalities. A semantic and tableau approach” (with T. Jarmużek), Logic and Logical Philosophy, vol. 29, no. 3 (2020), pp. 335–380. DOI: 10.12775/LLP.2020.010
 • “Simplified Kripke-style semantics for some normal modal logics” (with A. Pietruszczak and Y. Petrukhin), Studia Logica, vol. 108, no. 3 (2020), pp. 451–476. DOI: 10.1007/s11225-019-09849-2
 • “Problem wszechwiedzy logicznej. Krytyka światów nienormalnych i propozycja nowego rozwiązania” (with K. Krawczyk), Filozofia Nauki, vol. 27, no. 1 (2019), pp. 27–48. DOI: 10.14394/filnau.2019.0002
 • “Bayesian propositional logic” (with T. Jarmużek and J. Malinowski), Bulletin of the Section of Logic, vol. 46, no. 3/4 (2018), pp. 151–168. DOI: 10.18778/0138-0680.46.3.4.01
 • “A Post-style proof of completeness theorem for Symmetric Relatedness Logic S”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 47, no. 3 (2018), pp. 201–214. DOI: 10.18778/0138-0680.47.3.05
 • “Sequent calculi for beginners and professionals: A. Indrzejczak, Rachunki sekwentowe w logice klasycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 299 pages, ISBN 978-83-7525-812-7”, Logic and Logical Philosophy, vol. 27, no. 1 (2018), pp. 143–147. DOI: 10.12775/LLP.2018.003
 • “A formal theory of actions: J. Czelakowski, Freedom and Enforcement in Action. A Study in Formal Action Theory, vol. 42 of the Trends in Logic book series, Springer, Dordrecht, 2015, 261 pages, Print ISBN 978-94-017-9854-9, Online ISBN 978-94-017-9855-6'', Logic and Logical Philosophy, vol. 27, no. 2 (2018), pp. 263–268. DOI: 10.12775/LLP.2018.004
 • “About a new solution to the problem of future contingents: M. Tkaczyk, Futura contingentia, Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015, 450 pages, ISBN 978-83-8061-111-5”, Logic and Logical Philosophy, vol. 26, no. 2 (2017), pp. 277–281. DOI: 10.12775/LLP.2016.024
 • “Book Reviews: Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk, Normalne logiki pozycyjne (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015, 202 pages, ISBN 978-838061-114-6”, Logic and Logical Philosophy, vol. 25, no. 2 (2016), pp. 235–241. DOI: 10.12775/LLP.2016.008
polish Department of Logic Faculty of Philosophy and Social Sciences NCU