m klonowski

dr Mateusz Klonowski

asystent

Specjalizacja: logika

g

4 56 611 46 89

a Adres do korespondencji:

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Instytut Filozofii, Katedra Logiki

ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 314

87-100 Toruń

  Zainteresowania naukowe

 • logika filozoficzna (deontyczna, epistemiczna, koneksywna)
 • logika nieklasyczna (modalna, pozycyjna, wiążąca)
 • filozofia logiki
 • teoria dowodu

  Praca dydaktyczna

  Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • ćwiczenia „Logika kognitywna” dla studentów kognitywistyki (s1)
 • ćwiczenia „Logiczne podstawy kognitywistyki” dla studentów kognitywistyki (s1)
 • ćwiczenia „Wprowadzenie do logiki” dla studentów filozofii (s1)
 • konwersatorium „Podstawy logiki” dla studentów medioznawstwa (s1)

  Dyżury w roku akademickim 2022/2023

  Semestr zimowy: Wtorek, godz. 18:30–20:00, Katedra Logiki

  Prace naukowe

  Praca magisterska:

  „Poprawność w sensie Lemmona klasycznej i intuicjonistycznej logiki zdaniowej”

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, filozofia

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak

  Praca doktorska:

  „Aksjomatyzacja monorelacyjnych logik wiążących”

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, filozofia (logika)

  Promotor: dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK

  Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Malinowski, prof. dr hab. Piotr Kulicki, dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, prof. UAM

  Publikacje

 • „Free choice permission, legitimisation and relating semantics” (współautorzy: D. Glavaničová, T. Jarmużek, P. Kulicki), Logic Journal of the IGPL, Przyjęte do druku.
 • „Axiomatization of BLRI determined by limited positive relational properties” (współautor T. Jarmużek), Logic and Logical Philosophy, Przyjęte do druku.
 • „Tableaux for logics of content relationship and set-assignment semantics” (współautor T. Jarmużek), Logica Universalis, Przyjęte do druku. DOI: 10.1007/s11787-022-00293-w
 • „History of relating logic. The origin and research directions”, Logic and Logical Philosophy, vol. 30, nr 4 (2021), s. 579–629. DOI: 10.12775/LLP.2021.021
 • „Axiomatization of some basic and modal Boolean connexive logics”, Logica Universalis, vol. 15 (2021), s. 517–536. DOI: 10.1007/s11787-021-00291-4
 • „Tableau systems for epistemic positional logics” (współautorzy: K. Krawczyk, B. Pięta), Bulletin of the Section of Logic, vol. 50, nr 2 (2021), s. 177–204. DOI: 10.18778/0138-0680.2021.06
 • „Some intensional logics defined by relating semantics and tableau systems” (współautor T. Jarmużek), strony 33–50 w Logic in High Definition. Trends in Logical Semantics, A. Giordani i J. Malinowski (red.), Trends in Logic, vol. 56, Springer, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-53487-5_3
 • “Epistemic contextualism and positional logic” (współautor R. Palczewski), Studia z Historii Filozofii, vol. 11, no. 3 (2020), s. 67–104. DOI: 10.12775/szhf.2020.019
 • „On logic of strictly-deontic modalities. A semantic and tableau approach” (współautor T. Jarmużek), Logic and Logical Philosophy, vol. 29, nr 3 (2020), s. 335–380. DOI: 10.12775/LLP.2020.010
 • „Simplified Kripke-style semantics for some normal modal logics” (współautorzy A. Pietruszczak i Y. Petrukhin), Studia Logica, vol. 108, nr 3 (2020), s. 451–476. DOI: 10.1007/s11225-019-09849-2
 • „Problem wszechwiedzy logicznej. Krytyka światów nienormalnych i propozycja nowego rozwiązania„ (współautor K. Krawczyk), Filozofia Nauki, vol. 27, nr 1 (2019), s. 27–48. DOI: 10.14394/filnau.2019.0002
 • „Bayesian propositional logic” (współautorzy T. Jarmużek i J. Malinowski), Bulletin of the Section of Logic, vol. 46, nr 3/4 (2018), s. 151–168. DOI: 10.18778/0138-0680.46.3.4.01
 • „A Post-style proof of completeness theorem for Symmetric Relatedness Logic S”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 47, nr 3 (2018), s. 201–214. DOI: 10.18778/0138-0680.47.3.05
 • „Sequent calculi for beginners and professionals: A. Indrzejczak, Rachunki sekwentowe w logice klasycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 299 pages, ISBN 978-83-7525-812-7”, Logic and Logical Philosophy, vol. 27, nr 1 (2018), s. 143–147. DOI: 10.12775/LLP.2018.003
 • „A formal theory of actions: J. Czelakowski, Freedom and Enforcement in Action. A Study in Formal Action Theory, vol. 42 of the Trends in Logic book series, Springer, Dordrecht, 2015, 261 pages, Print ISBN 978-94-017-9854-9, Online ISBN 978-94-017-9855-6'', Logic and Logical Philosophy, vol. 27, nr 2 (2018), s. 263–268. DOI: 10.12775/LLP.2018.004
 • „About a new solution to the problem of future contingents: M. Tkaczyk, Futura contingentia, Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015, 450 pages, ISBN 978-83-8061-111-5”, Logic and Logical Philosophy, vol. 26, nr 2 (2017), s. 277–281. DOI: 10.12775/LLP.2016.024
 • „Book Reviews: Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk, Normalne logiki pozycyjne (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015, 202 pages, ISBN 978-838061-114-6”, Logic and Logical Philosophy, vol. 25, nr 2 (2016), s. 235–241. DOI: 10.12775/LLP.2016.008
english Katedra Logiki Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK