Strona główna

             Maciej Krotofil jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych tej uczelni stopień doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z historią Ukrainy, polską i ukraińską historią wojskową, stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie międzywojennym, oraz mniejszościami narodowymi w Polsce. Ponadto interesują go problemy stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem prac dotyczących powyższej tematyki publikowanych w Polsce, na Ukrainie, na Litwie i w Rumunii. W 2012 r. został honorowym zagranicznym członkiem Południowego Ośrodka Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Współpracuje z Naukowo-Badawczym Centrum Orientalistyki  im. O. Pricaka Narodowego Uniwersytetu „Kijewo-Mohylanśka Akademija” w Kijowie. Od stycznia 2015 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

 

 

W 2014 r. jego działalność doceniono na Ukrainie, publikując jego biogram w Encyklopedii współczesnej Ukrainy.

Wersja elektroniczna encyklopedii dostępna poniżej:

Енциклопедія сучасної України, т. 15, Київ 2014