Polskie prawo ochrony środowiska

  • Karolina Szuma, Z problematyki zbierania i magazynowania odpadów
  • Michał Dymek, Odpowiedzialność cywilna lekarza weterynarii w prawie polskim
  • Anna A. Chmiel, Zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych i energii przez nie wytwarzanej – wybrane problemy

Międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska

  • Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka, Human rights and the environment
  • Magdalena Micińska–Bojarek, Europejski standard doświadczeń na zwierzętach. Aspekty humanitarno–prawne
  • Iryna Kost, Ocena oddziaływania na środowisko na Ukrainie: stan dostosowania prawa do standardów unijnych

Orzecznictwo, recenzje i bibliografia

  • Grzegorz Klimek, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 września 2012 r.  w sprawie sygn. akt II SA/Ol 511/12

 

 

Glosa do PPOŚ 3/2012 - G. Klimek