Polskie prawo ochrony środowiska

  • Katarzyna Kierzkowska, Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim
  • Karolina Szuma, Własność górnicza, użytkowanie górnicze i inne uprawnienia górnicze według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska

  • Bartosz  Rakoczy, Koncepcja współczesnego prawa ochrony środowiska a jego dynamiczny rozwój
  • Szymon Raniszewski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne oraz jej implementacja do polskiego porządku prawnego

Orzecznictwo, recenzje i bibliografia

  • Grzegorz Klimek, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września 2010 r.  w sprawie sygn. II SA/Ol 382/10