1975:02:09     Uczynki miłosierne


1977:05:19     Zbieg okoliczności


1978:07:24     Zawsze niech


1979:02:23     Stan rzeczy


1979:04:23     Koniugacje


1979:12:27     List do św. Mikołaja


1980:03:19     Zakręt


1980:12:18     16 grudnia 1980


1981:03:09     Ósmy marca 1981 r.


1981:08:31     Piosenka o trzeciej Polsce


1982:04:10     Na czas szabatowy


1982:06:13     Zapiski z półrocznym opóŸnieniem


1982:09:10     Nadzieja i niecierpliwość


1982:12:25     Życzenia świąteczne


1983:01:04     Kolędnicy


1983:01:22     Liber Pomeranorum


1988:08:21     Stańmy


1988:12:23     Powroty


1992:08:06     Zrujnowany kraj


1993:12:29     Znaki zapytania


luty 1994 r.     limeryki na konkurs


1996:11:07     Tango Oleksywa


2000:10:06     Modlitwa DISCO-POLaków


2009:01:30     Konfidenci są wśród nas


2014:10:07     Tyle słońca