"EADEM MUTATA RESURGO" 

Pracuję w tym oto pieknym gmachu (Collegium Maius [Universitatis Nicolai Copernici]) w Toruniu.W latach 1996-2002 pracowałem w tych pomieszczeniach skrzydła, bezpośrednio przyległego do ulicy, gdzie w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej urzędowali wojewodowie pomorscy (okna na pierwszym piętrze, blisko prawego brzegu fotografii), wcześniej zaś (w 1979 r. i w l. 1989-90) w pomieszczeniach w tym samym pionie, ale na drugim piętrze):
Chwila z 1995 roku, cały ówczesny stan osobowy Katedry Logiki UMK: UNIWERSYTET imienia MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU