Języki informacyjno-wyszukiwawcze

 

 

 

Języki informacyjno-wyszukiwawcze w katalogu NUKAT

Język haseł przedmiotowych KABA i język haseł przedmiotowych BN

Efektywność wyszukiwawcza języków informacyjno-wyszukiwawczych

Organizacja informacji w internetowych serwisach kontrolowanej jakościPrezentacje do zajęć (dostęp czasowy):

Język informacyjno-wyszukiwawczy, typologia języków, język deskryptorowy, tezaurus

Języki informacyjno-wyszukiwawcze - zastosowanie w bazach danychTezaurusy:

Tezaurus tabaczarstwa i fajczarstwa

EgTez

Tezaurusy Biblioteki Sejmowej

AGROVOC

EUROVOC

Tezaurus bazy ITER

Tezaurus bazy ERIC

Free On-line Thesaurus of Synonyms and Antonyms

WINISIS:

pliki bazy FIRMY

 

powrót


  This Web Page Created with PageBreeze, a free tool to Build a Website