mkc

dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

ORCID iD
           iconorcid.org/0000-0002-2839-5732

 

 
UMK

IINIB


 

 

 

Materiały dydaktyczne

Studia infobrokerskie


 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

Zakład Badań Przestrzeni Informacyjnej

 

Collegium Humanisticum

ul. Władysława Bojarskiego 1, p. C. 2.12

87-100 Toruń

 tel.: +48 (56) 611-23-89

e-mail: koma@umk.pl


DYŻURY
w semestrze letnim r. akad. 2018/2019:
wtorek 13.00-15.00


                Życiorys naukowyPublikacjekonferencje

Pełnione funkcje


Konferencje 
Google

This Web Page Created with PageBreeze, a free tool to Build a Website