Sprawy kształcenia w Centrum Astronomii:


projekt modyfikacji programu studiów AS_s2

omówienie proponowanych (12 maja 2019) zmian jest w pliku: zmiany AS stopnia 2

projekty siatek godzin dla studiów rozpoczynanych w 2019/20

przygotowane wersje, z początku marca 2019, są do obejrzenia: siatka AS stopnia 1 siatka AS stopnia 2
proponowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia liczby przedmiotów/ECTS do wyboru przez studentów, główne modyfikacje wymieniam poniżej:
siatka AS1
znika praktyka wakacyjna !
zajęcia WZAT/WITO -> będą tylko na 3r. jako zajęcia do wyboru
Pracownie astrofizyczne -> zostanie dodana PrAst 3, będą 2 do wyboru z 3
będą duże bloki przedmiotów z fizyki do wyboru dla astronomów
siatka AS2
PATeo -> zamiast 3 będą do wyboru 2 z 3
PAOpt PARad -> zmniejszone z 60 do 45g
GwZm -> zmniejszone z 60 do 30g
JAng -> dodane 30g

planowana obsada zajęć astronomicznych

Pierwsza wersja przydziału 2019/20 godzin zajęć astronomicznych Zajęcia_Astro
W tabeli nie są uwzględnione:
zajęcia prowadzone dla fizyków (np. pracownia fizyczna czy elektroniczna),
wykłady monograficzne (ustalane z dziekanem indywidualnie)

weryfikacja spójności programu studiów

Efekty kształcenia wpisane do sylabusów zostały zebrane w tzw. tabele spójności
Tabela Spójności AS1
Tabela Spójności AS2
bardzo proszę nauczycieli akademickich o weryfikację swoich sylabusów