Książka papierowa jest do nabycia, np. w Wydawnictwie UMK lub księgarni UMK,
wersja elektroniczna powinna być dostępna w zasobie cyfrowym UMK