prowadzone przeze mnie zajęcia:

od teraz (październik 2020) materiały do zajęć będą zamieszczane na ogólnouniwersyteckiej instalacji MOODLE

studenci mają do nich dostęp po zalogowaniu na swoje konto uczelniane