Sekretariat: C 3.04; C 3.05, ul. Bojarskiego 1 tel./fax. (+48) 56 / 611 35 55; 611 35 65 email: neofilologia@umk.pl

Pracownicy


KATEDRA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

KIEROWNIK KATEDRY: dr hab. Piotr Sadkowski
pok. C 3.42; tel. 56 611 35 73

Dyżur: środa 18.30-20.00

e-mail: piotr.sadkowski@umk.pl

ZAKŁAD JĘZYKÓW ROMAŃSKICH

Nazwisko i imię Gabinet Telefon Dyżur E-mail
dr Anna Kochanowska C 3.15 611-3574 na profilu USOS annakochanowska@umk.pl
dr Marcin Skibicki

 • Koordynator programu Erasmus+
C 3.46 611-3571 na profilu USOS
skibicki@umk.pl
dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska

 • Przedstawiciel KFR w Radzie Programowej MISH-S
 • Tutor MISH-Su
C 3.15 611-3574 na profilu USOS bobowska@umk.pl
dr Dorota Lajus C 3.44 611-3694 na profilu USOS dorotalajus@umk.pl
dr Renata Jarzębowska-Sadkowska

 • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • członek Rady Wydziału
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Kulturalno-Naukowego Romanistów
 • opiekun studentów fil. rom. I-go roku 2 stopnia
C 3.41 611-3572 na profilu USOS renasad@umk.pl
dr Aleksandra Walkiewicz C 3.15 611-3574 na profilu USOS olik@umk.pl
mgr Beata Haniec

 • Opiekun studentów I –go roku ling. stos. jęz. fr. z jęz. hiszp. 1 stopnia
C 3.40 611-3576 na profilu USOS

 

beatriz2301@umk.pl
mgr Agnieszka Kołakowska

 • Opiekun studentów I –go roku fil. rom. 1 stopnia
C 3.40 611-3576 na profilu USOS kolag@umk.pl
mgr Marta Ściesińska C 3.44 611-3694 na profilu USOS martaewamroz@umk.pl
mgr Adam Węgrzyn  C 3.40  611-3576 na profilu USOS awegrzyn@umk.pl

 

ZAKŁAD LITERATUR ROMAŃSKICH

KIEROWNIK: dr hab. Piotr Sadkowski

Nazwisko i imię Gabinet Telefon Dyżur
dr hab. Anna Gęsicka C 3.43 611-3695 na profilu USOS ages@umk.pl
dr Natalia Nielipowicz C 3.43 611-3695 na profilu USOS
nataniel@uni.torun.pl
dr Krzysztof Trojanowski

 • członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • koordynator ds. dydaktycznych KFR
 • uczelniany egzaminator z j. francuskiego w przewodach doktorskich
C 3.46 611-3571 na profilu USOS christro@umk.pl
dr Anna Żurawska C 3.44 611-3694 na profilu USOS
zurawska@umk.pl
mgr Emmanuel Lajus C 3.46 611-3571 na profilu USOS lajus@umk.pl
dr Karolina Klejewska C 3.41 611-3572 na profilu USOS kklejewska@umk.pl
mgr Łukasz Ściesiński C 3.44 611-3694 na profilu USOS sciesinskil@umk.pl
Doktoranci :
mgr Damian Masłowski C 3.42 611-3573 —————– 501918@doktorant.umk.pl

Adres: Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruńpeliculas de comedia