Sekretariat: C 3.04; C 3.05, ul. Bojarskiego 1 tel./fax. (+48) 56 / 611 35 55; 611 35 65 email: neofilologia@umk.pl

Pracownicy


KATEDRA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

KIEROWNIK KATEDRY: dr hab. Piotr Sadkowski
>>zobacz stronę nauczyciela akademickiego<<

pok. C 3.42; tel. 56 611 35 73

Dyżur: środa 18.30-20.00

e-mail: piotr.sadkowski@umk.pl

ZAKŁAD JĘZYKÓW ROMAŃSKICH

KIEROWNIK: prof. dr hab. Grażyna Vetulani
>>zobacz stronę nauczyciela akademickiego<<

pok. C 3.15; tel. 56 611 35 74

Dyżur : środa 13.00-14.00
e-mail: grazyna.vetulani@umk.pl, gravet@amu.edu.pl

Nazwisko i imię Gabinet Telefon Dyżur E-mail
Adiunkci :
dr Anna Kochanowska C 3.15 611-3574 ————————- annakochanowska@umk.pl
dr Marcin Skibicki

 • Koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Filologicznym
C 3.46 611-3571 środa: 13.15-14.45
skibicki@umk.pl
dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska

 • Przedstawiciel KFR w Radzie Programowej MISH-S
 • Tutor MISH-Su
C 3.15 611-3574 środa: 13.15-14.00,

czwartek: 9.00-9.45

bobowska@umk.pl
Asystenci :
dr Dorota Lajus C 3.44 611-3694 czwartek: 16.45-18.15 dorotalajus@umk.pl
Starsi wykładowcy :
dr Renata Jarzębowska-Sadkowska

 • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • członek Rady Wydziału
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Kulturalno-Naukowego Romanistów
 • opiekun studentów fil. rom. I-go roku 2 stopnia
C 3.41 611-3572 środa: 15.00-16.30 renasad@umk.pl
dr Aleksandra Walkiewicz C 3.15 611-3574 piątek: 15.00-16.00 olik@umk.pl
Wykładowcy :
mgr Irena Kruszka C 3.40 611-3576 środa: 13.30-15.00 irena.kruszka@umk.pl
Lektorzy :
mgr Beata Haniec

 • Opiekun studentów I –go roku ling. stos. jęz. fr. z jęz. hiszp. 1 stopnia
C 3.40 611-3576 czwartek: 9.45-11.15 (do 19.04)

piątek: 9.45-11.15 (od 27.04)

beatriz2301@umk.pl
mgr Agnieszka Kołakowska

 • Opiekun studentów I –go roku fil. rom. 1 stopnia
C 3.40 611-3576 poniedziałek: 13.30-15.00 kolag@umk.pl
mgr Marta Ściesińska C 3.44 611-3694 ——————- martaewamroz@umk.pl
Lektorzy współpracujący :
mgr Adam Węgrzyn  C 3.40  611-3576 środa i czwartek: 20.00-20.45 awegrzyn@umk.pl

 

ZAKŁAD LITERATUR ROMAŃSKICH

KIEROWNIK: dr hab. Piotr Sadkowski

Nazwisko i imię Gabinet Telefon Dyżur
Adiunkci :
dr hab. Anna Gęsicka C 3.43 611-3695 środa 18.30-20.00 ages@umk.pl
dr Natalia Nielipowicz C 3.43 611-3695 piątek: 10.00-11.30
nataniel@uni.torun.pl
dr Krzysztof Trojanowski

 • członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • koordynator ds. dydaktycznych KFR
 • uczelniany egzaminator z j. francuskiego w przewodach doktorskich
C 3.46 611-3571 środa 15.15-16.45 christro@umk.pl
dr Anna Żurawska C 3.44 611-3694 poniedziałek: 13.15-14.45
zurawska@umk.pl
Asystenci :
mgr Emmanuel Lajus C 3.46 611-3571 wtorek: 13.15-14.45 lajus@umk.pl
dr Karolina Klejewska C 3.41 611-3572 wtorek: 11.45-13.15 kklejewska@umk.pl
Wykładowcy :
mgr Łukasz Ściesiński C 3.44 611-3694 poniedziałek: 13.15-14.45 sciesinskil@umk.pl
Doktoranci :
mgr Damian Masłowski C 3.42 611-3573 —————– 501918@doktorant.umk.pl

Adres: Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruńpeliculas de comedia