DR HAB. JACEK KĘSY

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

- rok akademicki 2018/2019 -Mój plan lekcji

Dyżury: wtorki 10-12 i środy 10-12; pok. 29 budynek C

W razie potrzeby proszę śmiało pisać - kesy@umk.pl -  lub dzwonić - 56 6114590AGROBIOTECHNOLOGIA - kurs wakacyjny

Współczesne metody analizy materiału biologicznego - biotechnologia II r.

Kurs2

Kurs5 - patrz Kurs 6 Zad. IIa, Zad. III i Zad. IV

Kurs6

Mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin dla V roku biologii

Ćwiczenia z fizjologii roślin dla biotechnologii

Fitohormony dla biotechnologii

Analiza chemiczna dla biologii sądowej

Analiza instrumentalna dla biologii sądowej

Chemia dla biologów

Chemia dla biotechnologii

Chemia dla nauczania przyrody

Chemia dla ochrony środowiska

Fizjologia roślin dla biotechnologii

Fizjologia roślin dla nauczania przyrody

Fizjologia roślin dla nauczania geografii i biologii

Fizjologia roślin dla studentów chemii

Ćwiczenia z informatyki dla I roku

Seminarium I roku studiów 2-go stopnia

Seminarium II roku studiów 2-go stopnia

Seminarium III roku studiów 1-go stopnia