Wykaz publikacji naukowych i popularno-naukowych

2001

 • 1. Ciężkie karabiny maszynowe I wojny światowej, Zeszyty Naukowe Koła Podchorążych WSO im. gen. J. Bema, 2001, s. 146-161.
 • 2002

 • 2. Organizacja artylerii niemieckiej w I wojnie światowej, Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema, 2002, s. 272-284.
 • 3. Sprawozdanie z V Sympozjum "Wybrane aspekty myśli i sztuki wojennej historii najnowszej", Klio, 2002 nr 2, s. 242-244.
 • 4. Dyslokacja wojsk niemieckich na Pomorzu przed wybuchem I wojny światowej, [w:] Problemy militarne na Pomorzu w latach 1914-1989, pod. red. A. Stachuli, Słupsk 2002, s. 7-18.
 • 2003

 • 5. Bój pod Waplewem 28 VIII 1914 r. - krwawy epizod z bitwy pod Tannenbergiem, Studenckie Zapiski Historyczne, 2003, nr 1, s. 81-91
 • 6. Recenzja [Czerep Stanisław, Łuck 1916, Warszawa 2002, ss 247], Studenckie Zapiski Historyczne, 2003, nr 1, s. 112-116.
 • 2004

 • 7. Sprawozdanie z konferencji "Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914 - 1918", Przegląd Historyczno - Wojskowy, 2004, nr 4, s. 271-273.
 • 2005

 • 8. Sztab Generalny a dyplomacja. Wybrane aspekty współpracy państw Czwórprzymierza w I wojnie światowej, [w:] Historia i Polityka. Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku. Studia z historii myśli politycznej i idei, T. 2, pod red. Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2005, s. 19-31.
 • 9. Skład garnizonu Grudziądza 1772-1920, Rocznik Grudziądzki, 2005, s. 31 - 44.
 • 10. Stosunek generała pułkownika Hansa von Seeckta do kwestii niepodległego państwa polskiego, [w:] Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, pod red. Macieja Krotofila i Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2005, s. 421-434.
 • 11. Militarna rola Podgórza,[w:] Podgórz. Po drugiej stronie Wisły, pod red. Bogusława Dybasia i Anny Ziemlewskiej, Toruń 2005, s. 19-29.
 • 12. Tannenberg 1914. Dennis E. Showalter, Tannenberg 1914. Zderzenie imperiów, Warszawa 2005, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2005, nr 3, s. 197-205.
 • 13. Garnizon Torunia 1815-1919. Organizacja, liczebność, Rocznik Toruński 2005, s. 191-213.
 • 14. Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Historyznej ToMiTo poświęconego ochronie toruńskich cmentarzy [wspólnie z Barbarą Centek], Rocznik Toruński, 2005, s. 299-302.
 • 15.O wojnach w Prusach, Zapiski Historyczne, 2005, z. 4, s. 109-125 [wspólnie z Mariuszem Balcerkiem, Krzysztofem Kwiatkowskim i Michałem Paradowskim]
 • 16. Historia wojskowa na łamach "Klio", Przegląd Historyczno-Wojskowy 2005, nr 4, s. 221-223.
 • 17. Rola szefa sztabu niemieckiej 11. Armii pułkownika Hansa von Seeckta w przełamaniu pod Gorlicami, [w:] Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914 - 1918, cz. 1, pod red. Roberta Kowalskiego, Nowy Targ 2005, s. 167-186.
 • 2006

 • 18. Wojna galicyjska [rezencja pracy: Bator Juliusz, Wojna galicyjska, Kraków 2005], Przegląd Historyczno-Wojskowy 2006, nr 1, s. 165-176
 • 19. Toruńskie międzynarodowe sympozjum naukowe "Polska - Litwa", Zapiski Historyczne 2006, z. 1, s. 210-212 [wspólnie z drem Maciejem Krotofilem]
 • 20. Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer. 1866-1936, Kraków 2006, ss. 438.
 • 21. [recenzja:]Iwona Jędrzejewska, Współpraca Armii Czerwonej i Reichswehry w latach 1917-1933 (wybrane problemy), Toruń 2005, Dzieje Najnowsze 2006, nr 4, s. 238-250.
 • 22. "Od armii komputowej do narodowej" - cykliczna konferencja poświęcona dziejom militarnym od XVI do XX wieku, Dzieje Najnowsze 2006, nr 4, s. 270-274. [wspólnie z Maciejem Krotofilem]
 • 2007

 • 23. Koncepcje wykorzystania artylerii niemieckiej w latach 20-tych XX wieku, [w:] Artyleria polska. Historia - teraźniejszość - przyszłość (myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie, Toruń 2007, s. 77-94.
 • 24. The Military potential of the Reichswehr in East Prussia in January 1923, [w:] Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. XV, Klaipeda 2007, s. 57-65.
 • 2008

 • 25. Niemiecki dokument w sprawie afery szpiegowskiej rtm. Jerzego Sosnowskiego, oprac. Jarosław Centek, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2008, nr 2, s. 150-155.
 • 2009

 • 26. Legenda o szczurach okopowych, Inne Oblicza Historii 2009, nr 1, s. 20-26.
 • 27. Verdun 1916, Warszawa 2009, ss. 248
 • 28. Od armii komputowej do narodowej III. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku, pod red. Jarosława Centka, Macieja Krotofila, Toruń 2009, ss. 504. [współredakcja z Maciejem Krotofilem]
 • 29. Wstęp [w:] Od armii komputowej do narodowej III. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku, pod red. Jarosława Centka, Macieja Krotofila, Toruń 2009, ss. 504 [wspólnie z Maciejem Krotofilem].
 • 30. Organizacja niemieckich naczelnych władz wojskowych 1918-1933, [w:] Od armii komputowej do narodowej III. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku, pod red. Jarosława Centka, Macieja Krotofila, Toruń 2009, s. 275-302.
 • 2010

 • 31. Reichsheer ery Seeckta (1921-1926), Warszawa 2010, ss. 439.
 • 32. Szturm pruskiej gwardii na Staszkówkę 2 maja 1915 r., [w:] Materiały z konferencji Znaki Pamięci III - śladami I wojny światowej, pod red. Mirosława Łopaty, Gorlice 2010, s. 82-95.
 • 33. Stanowisko niemieckiego korpusu oficerskiego do kwestii podpisania traktatu wersalskiego (maj - czerwiec 1919), [w:] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grzegorza Zackiewicza, Białystok 2010, s. 532-548.
 • 34. Ewakuacja wojsk niemieckich z ziem litewskich po zakończeniu I wojny światowej, "Europa Orientalis", 2009, s. 467-494.
 • 35. Czy wrogom stawiać krzyże? Rozważania na wybranych przykładach z I wojny światowej, "Inne Oblicza Historii 2010 nr 6, s. 66-70.
 • 36. Kawaleria niemiecka w latach 1918-1921, [w:] Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, T. 1, pod red. Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2010, s. 479-562.
 • 2011

 • 37. Stalowe potwory pierwszej wojny światowej, Inne Oblicza Historii, 2011, nr 1, s. 38-43.
 • 38. Zaklejanie papierów klejem żywicznym - spojrzenie w historię ważnego wynalazku [wspólnie z Tomaszem Kozielcem], Przegląd Papierniczy, 2011, nr 2, s. 111-113.
 • 39.1 Dywizja Piechoty Gwardii w bitwie pod Gorlicami, [w:] Materiały z Konferencji Znaki Pamięci IV - w 95 rocznicę bitwy gorlickiej, Gorlice 2011, s. 57-73.
 • 40. Izraelski blitzkrieg na Synaju, Inne Oblicza Historii, 2011, nr 3, s. 26-32.
 • 41. Somma 1916, Warszawa 2011, ss. 304
 • 42. Masakra w Srebrenicy - hańba ONZ, Inne Oblicza Historii, 2011, nr 4, s. 24-29.
 • 43. Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami, Inne Oblicza Historii, 2011, nr 4, s. 30-33.
 • 44. Jarosław Centek, Tomasz Kozielec, Moritz Friedrich Illig (1777-1845) - mechanik, który zmienił oblicze papiernictwa, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2011, nr 2, s. 157-174.
 • 45. Das polnische Heer in den Jahren 1935-1939. Hauptprobleme, [w:] Von Söldnerheeren zu UN-Truppen. Heerwesen und Kriege in Österreich und Polen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, pod red. C. Reichl-Ham, I. Nöbauer, Wien 2011, s. 137-160 [wspólnie z Aleksandrem Smolińskim]
 • 2012

 • 46. Nidzickie w latach 1914-1945, [w:] Historia Nidzicy i okolic, pod red. Waldemara Rezmera, Nidzica 2012, s. 269-304.
 • 47. Pod pikielhaubą, Polityka 2012 nr 3, wydanie specjalne - Pomocnik historyczny: Prusy - wzlot i upadek, s. 92-96.
 • 48. Obraz Wojska Polskiego z początku lat rzydziestych XX wieku w materiałach Reichswehry, Przegląd Historyzno-Wojskowy 2012, nr 2, s. 121-132. [wspólnie z Aleksandrem Smolińskim]
 • 49. Jak Niemcy wyobrażali sobie konflikt z Polską. Analiza gier wojennych z lat 20. XX wieku, [w:] Od armii komputowej do narodowej IV, pod red. Waldemara Rezmera, Toruń 2012, s. 323-348.
 • 50. Bitwa pod Gorlicami, Małe Verdun czy Operacja Tarnowsko-Gorlicka. Regionalna polityka historyczna [w:] Znaki Pamięci V - bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki, pod red. Kamila Ruszały, Gorlice 2012, s. 5-14.
 • 51. Działo paryskie - ukoronowanie rozwoju niemieckiej artylerii ciężkiej w I wojnie światowej, [w:] Studia artyleryjskie, tom 4, pod red. Mirosława Giętkowskiego, Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2012, s. 349-395.
 • 52. Generał William Balck i jego analiza rozwoju taktyki w I wojnie światowej [w:]Balck William, Rozwój taktyki w ciągu Wielkiej Wojny, Warszawa 2012, s. VII-XIII.
 • 53. Bitwa pod Gorlicami w 1915 r. [omówienie książki Richard L. DiNardo, Przełom. Bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915,Warszawa 2012, ss. 271], "Europa Orientalis", 2012, s. 193-197
 • 54. Konferencja naukowa "Śląsk a I wojna światowa. Znaczenie regionu w czasie wojny i wpływ wojny na sytuację lokalną", "Europa Orientalis", 2012, s. 216-218.
 • 55. Polacy w armiach zaborczych w latach pierwszej wojny światowej, [w:] Pomorzanie w Wehrmachcie, pod red. J. Szilinga, Toruń 2012, s. 11-38.
 • 2013

 • 56. „Bitewnik Łódzki 1914" - popularyzator pamięci o Wielkiej Wojnie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013, nr 17, s. 189-200 [wspólnie z Barbarą Centek].
 • 57. Rzesza zbrojna, Polityka 2013 nr 5, wydanie specjalne - Pomocnik historyczny: Trzecia Rzesza 1933-1945, s. 86-93
 • 58. Polacy w Wehrmachcie, Polityka 2013 nr 5, wydanie specjalne - Pomocnik historyczny: Trzecia Rzesza 1933-1945, s. 91
 • 59. Przemysł zbrojeniowy, Polityka 2013 nr 5, wydanie specjalne - Pomocnik historyczny: Trzecia Rzesza 1933-1945, s. 92-93
 • 60. Organizacja niemieckiej kawalerii i artylerii konnej w latach 1921-1935, [w:] Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, T. 4, pod red. Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2013, s. 353-418.
 • 61. Recenzja książki P. Benkena, Ap Bac 1963, Warszawa (2011), Wyd. Tetragon, ss. 106, [w:] Studia nad wojnami w Indochinach , t. 1, pod red. Przemysława Benkena, Oświęcim 2013, s. 202-204.
 • 62. Zakurzone białe kruki - niemieckie roczniki oficerskie (Ranglisty) w zbiorach Książnicy KOpernikańskiej, Folia Toruniensia 2013, s. 45-60.[wspólnie z Barbarą Centek]
 • 63. Bitwa pod Gorlicami w oczach historyka amerykańskiego [Recenzja książki R.L. DiNardo, Przełom. Bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915, Poznań 2012], Przegląd Historyczno-Wojskowy 2013, nr 4, s. 155-161 [wspólnie ze Sławomirem Kułaczem]]
 • 64. [recenzja:] Przemysław Benken, Ofensywa Wielkanocna 1972. Kulminacyjny punkt wojny wietnamskiej, Dzieje Najnowsze 2013 nr 4, s. 181-184.
 • 65. [redakcja naukowa:] Manstein Erich von, Żołnierskie życie. Moja służba w Reichswehrze i Wehrmachcie 1919-1939, Międzyzdroje-Kraków 2013, ss.424
 • 66. Działania niemieckiej 47. Rezerwowej Dywizji Piechoty w bitwie pod Limanową-Łapanowem w 1914 r., [w:] Front wschodni I wojny światowej. Studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych, pod red. Michała Baczkowskiego, Kamila Ruszały, Kraków 2013, s. 29-47.
 • 67. Znaczenie Gdańska w planach operacyjnych Reichsheer, "Europa Orientalis", 2013, s. 141-145.
 • 2014

 • 68. Baltenregiment [w:] International Encyclopedia of the First World War [online]
 • 69. Baltische Landeswehr [w:] International Encyclopedia of the First World War [online]
 • 70. Polish Army in France [w:] International Encyclopedia of the First World War [online]
 • 71. Polish - Soviet War 1920-1921 [w:] International Encyclopedia of the First World War [online]
 • 72. Polish Legions [w:] International Encyclopedia of the First World War [online]
 • 73. Kompilatorska wojna trzech cesarzy, Dzieje Najnowsze, 2014, nr 3, s. 213-235. [wspólnie z Tomaszem Woźnym i Marcinem J. Mikulskim]
 • 74. Zdobycie wzgórza Lipie 3 maja 1915 roku [w:] Znaki pamięci VI. Ziemia gorlicka w ogniu Wielkiej Wojny, pod red. Kamila Ruszały, Gorlice 2014, s. 5-16.
 • 75. Sylwetka dowódcy I Korpusu Armijnego - generała piechoty Hermanna von Françoisa, [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, pod red. Roberta Kempy, Giżycko 2014, s. 267-280.
 • 76. "Samobójstwo Europy" Andrzeja Chwalby - udana synteza Wielkiej Wojny?, Przegląd Historyczny 2014, nr 4, s. 697-708, [wspólnie z Barbarą Centek]
 • 2015

 • 77. Korpus Gwardii w bitwie pod Gorlicami, Warszawa 2015, ss. 164
 • 78. Profesorowi Andrzejowi Chwalbie w odpowiedzi, Przegląd Historyczny, 2015, nr 2, s. 347-350 [wspólnie z Barbarą Centek]
 • 79. [redakcja naukowa:] Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia, pod red. Jarosława Centka, Sławomira Kułacza, Kamila Ruszały, Gorlice 2015.
 • 80. Bitwa pod Gorlicami – refleksje z perspektywy stulecia [wspólnie ze Sławomirem Kułaczem, Kamilem Ruszałą], [w:] Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia, pod red. Jarosława Centka, Sławomira Kułacza, Kamila Ruszały, Gorlice 2015, s. 9-15.
 • 81. Działania pruskiej 119. Dywizji Piechoty w dniach 2 i 3 maja 1915 r., [w:] Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia, pod red. Jarosława Centka, Sławomira Kułacza, Kamila Ruszały, Gorlice 2015, s. 82-99.
 • 82. Krytycznie o bitwie pod Limanową w 1914 roku, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2015, nr 4, s.
 • 83. Kampania 1914 r. w Prusach Wschodnich w świetle wspomnień brytyjskiego attache sir Alfreda Knoxa, [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, pod red. Norberta Kasparka, Dariusza Radziwiłłowicza, Olsztyn 2015, s. 63-70.
 • 84. Uzasadnienie przez dowództwo Grenzschutzu decyzji o rezygnacji z walki z Polską w 1919 r., "Europa Orientalis" 2015, s. 241-245.
 • 2016

 • 85. Doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Olejce w odpowiedzi, Dzieje Najnowsze, 2016, nr 1, s. 325-330 [wspólnie z Tomaszem Woźnym i Marcinem J. Mikulskim]
 • 86. Próba oceny wartości polskich danych wywiadowczych na temat mobilizacji Reichsheer na podstawie wybranych materiałów archiwalnych, Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, pod red. Wojciecha Skóry i Pawła Skubisza, Szczecin 2016, s. 189-208.
 • 87. Wielonarodowa armia austro-węgierska w oczach niemieckich generałów w czasie I wojny światowej, [w:] Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, pod red. Michała Baczkowskiego, Kamila Ruszały, Kraków 2016, s. 321-347.
 • Po habilitacji

 • 88. W serce Synaju - atak izraleskich spadochroniarzy na przełęcz Mitla, [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów, T. 2, pod red. Mirosława Giętkowskiego, Łukasza Nadolskiego, Bydgoszcz 2016, s. 107-134.
 • 2017

 • 89. Niemieckie znaki taktyczne. Zarys problematyki na przykładzie Reichsheer (1919-1934), [w:] Wojna a mapa. Historia i wspólczesność, pod red. Macieja Krotofila, Roberta Rybaka, Toruń 2017, s. 121-135.
 • 90. Tragiczna historia izraelsko-arabskich walk powietrznych: o książce Jakuba Marszałkiewicza Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich, Prace Historyczne, 2017 nr 3, s. 605-618. [wspólnie z Łukaszem Nadolskim]
 • 91. Artyleria Korpusu Gwardii w bitwie pod Gorlicami, [w:] Studia artyleryjskie, T. 7, pod red. Mirosława Giętkowskiego, Łukasza Nadolskiego, Toruń 2017, s. 91-108.
 • 92. Finał operacji "Kadesz" - zdobycie Szarm el-Szejk i otwarcie Cieśniny Tirańskiej w listopadzie 1956 roku, [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów, T. 4, pod red. Mirosława Giętkowskiego, Łukasza Nadolskiego, Bydgoszcz 2017, s. 93-116.
 • 93. Nieudana historia udanego rejsu, (Andrzej Olejko, "'Wilk' i 'Wilczek'. Historia najsłynniejszego korsarskiego rejsu Wielkiej Wojny", wydawnictwo Inforteditions, Tarnowskie Góry-Zarze 2016, ss. 173), Klio, 2017, nr 2, s. 139-153
 • 94. [recenzja:] J.J. Piątek, Walka o czołgi. Poglądy, konstrukcje i struktury do 1939 roku, Oświęcim 2015, „Klio”, 2017, nr 4, s. 157-165.
 • 2018

 • 95. Bitwa pod Limanową-Łapanowem i rola w niej Legionów Polskich, [w:] "Nie wierząc nam, że chcieć to móc..." : legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918, pod red. Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa, s. 69-89.
 • 96. Jarosław Centek, Sławomir Kułacz, The reasons for the successful breakthrough at Gorlice, "Klio", 2018, nr 4, s. 85-95.
 • 97. Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim w listopadzie 1918 r., "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 2018, nr 1-2, s. 11-43.
 • 98. Manfred von Richthofen i kawaleria niemiecka w początkowym okresie I wojny światowej, [w:] Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona, pod red. Jerzego Kuzickiego, s. 67-84.
 • 99. 890 Batalion Spadochronowy w walce o Chińską Farmę, [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku, t. 5, pod red Grzegorza Kotlarza, Łukasza Nadolskiego, Bydgoszcz 2018, s. 301-317
 • 2019

 • 100. Działdowszczyzna od wybuchu I wojny światowej do Traktatu Wersalskiego (1914-1919), [w:] Dzieje Działdowa i Działdowszczyzny na prestrzeni wieków. Zbiór studiów, pod red. Marka Radocha, Działdowo 2019, s. 285-310.
 • 101. Działdowszczyzna w czasie II wojny światowej, Dzieje Działdowa i Działdowszczyzny na prestrzeni wieków. Zbiór studiów, pod red. Marka Radocha, Działdowo 2019, s. 345-372.
 • 102. Zwycięzcy spod Tannenbergu - marszałkowie Paul von Hindenburg oraz August von Mackensen, [w:] Pamięć miasta. Honorowi obywatele Inowrocławia Warszawa 2019.
 • 2020

 • 103. "Kriegskunst in Wort und Bild" (1924-1935) - legalne czasopismo do szkolenia nielegalnych rezerw, [w:] Kto by tam czytał gazety... Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Grażynie Gzelli, pod red. W. Ciszewskiej-Pawłowskiej, B. Centek, Toruń 2020, s.137-155. [wspólnie z Barbara Centek]
 • 2021

 • 104. Na marginesie książki "Państwo Islamskie (ISIS). Historia powstania i taktyka działania", pod red. Krzysztofa Danielewicza, Oświęcim 2019, "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", 2021, nr 1, s. 207-215.
 • 105. Marna 1914, Warszawa 2021, ss. 358
 • Wykaz podręczników

 • 1. Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. 1, Warszawa 2014; wyd. 2, Warszawa 2015