Wykaz konferencji naukowych i popularno-naukowych

(kompletna tylko dla okresu po habilitacji)

Lp.DataMiejsceOrganizatorNazwa konferencjiTemat wystąpienia
W czasie studiów magisterskich
23-25 stycznia 2002 r.WeingräbenKonrad-Adenauer-Stiftung
Bildngszentrum Schloß Weingräben
Geschichte und Perönlichkeiten in Deutschland und Europa - Situationen und BiographienPaul von Hindenburg - Welkriegsgeneral und Ersatzkaiser
Po ukończeniu studiów magisterskich
8-10 czerwca 2006 r.KłajpedaUniwersytet KłajpedzkiHistory and culture of Baltic region: Lithuania and PolandPotencjał militarny Reichswehry w Prusach Wschodnich w styczniu 1923 r.
?18-19 września 2007 r.ToruńStowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów
Centrum Szklenia Artylerii i Uzbrojenia
Wydział Nauk Historycznych UMK
Artyleria polska
Historia-teraźniejszość - przyszłość
(myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie)
Koncepcje wykorzystania artylerii niemieckiej w latach 20-tych XX wieku
Po uzyskaniu stopnia doktora
2012
?28 listopada 2012 r.KatowiceMuzeum Śląskie w KatowicachŚląsk a i wojna światowa. Znaczenie regionu w czasie wojny i wpływ wojny na sytuację lokalnąŚlązacy w bitwie pod Verdun
2015
?23-24 listopada 2015 r.BydgoszczMuzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyII konferencja naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”W serce Synaju - atak spadochroniarzy izraelskich na przełęcz Mitla
2016
?7 czerwca 2016 r.
[???]
ToruńMuzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
IX Konferencja Naukowa ARTYLERIA POLSKA - historia, teraźniejszość i przyszłość
(technika i uzbrojenie, organizacja, użycie w walce)
Niemieckie ciężkie karabiny maszynowe jako substytut artylerii w okresie międzywojennym
?7-8 października 2016 r.ToruńWydział Filologiczny UMK
Instytut Filozofii UMK
Freundeskreis Panajotis Kondylis e.V. Heidelberg
Panajotis Kondylis: życie, twórczość, recepcja Koncepcja teorii wojny Kondylisa w oczach historyka wojskowego
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitwanego
?8-9 listopada 2016 r.BydgoszczMuzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyIII konferencja naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”Finał Operacji „Kadesz” - zdobycie Szarm el-Szejk i otwarcie Cieśniny Tirańskiej w listopadzie 1956
2017
?6-7 czerwca 2017 r.ToruńMuzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztyniePowstanie, organizacja, walki oraz powrót do polskiej armii generała Józefa Hallera, w 100. rocznicę utworzenia Błękitnej Armii. Artyleria – historia – teraźniejszość – przyszłośćPoczątki niemieckiej artylerii przeciwpancernej
?19-20 października 2017 r. [uczestnictwo tylko 19 X 2017 r.]ToruńZakład Historii XX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu„»Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!« Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914–1918”Bitwa pod Limanową-Łapanowem i rola w niej Legionów Polskich
?20 października 2017 r.Rzeszów Instytut Historii Uniwersytetu RzeszowskiegoManfred von Richthofen (1892-1918) i jego polscy krewniKawaleria niemiecka w początkowym okresie I wojny światowej
?21-22 listopada 2017 r.BydgoszczMuzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyIV konferencja naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”890 Batalion Spadochronowy w walce o "Chińską Farmę"
2018
?26 października 2018 r.KrakówUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie„Gdy pękały kordony, a rodziły się granice... Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości”Bitwa pod Radymnem 24-26 maja 1915 r.
?29-30 października 2018 r.WarszawaWojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Akademia Sztuki Wojennej
Służba Wywiadu Wojskowego
„Militarne aspekty odzyskania niepodległości”„Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim w listopadzie 1918 r.”
?9 listopada 2018 r.WiedeńPolska Akademia Nauk - Stacja Naukowa w Wiedniu
Heeresgeschichtliches Museum Wien
"1918 - Das letzte Kriegsjahr"Polnische Militärverbände im letzten Kriegsjahr
?21-22 listopada 2018 r.BydgoszczMuzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyV konferencja naukowa pt. "Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku"Zagłada Brygady "Barak, 6-7 października 1974 roku
2019
?20-21 maja 2019 r.KrakówUniwersytet Papieski JanaPawła II w Krakowie Wydział Historii i DziedzictwaKulturowego oraz Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe "Phronesis"i Koło Naukowe Europy Wschodniej"Co po Habsburgach? Ład polityczny i społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej"Siły zbrojne Austrii 1918-1938. Zarys problematyki
??Bydgoszcz 20-21 listopada 2019 r.Muzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyVI konferencja naukowa pt. "Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku"Meszulam Rates i jego 71 bpanc w wojnie Jom Kippur
2020
?23-24 listopada 2020 r.Bydgoszcz (online)Muzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyVII konferencja naukowa pt. "Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku"Zdobycie Gazy w czasie operacji „Kadesz”
Koncepcje wykorzystania artylerii niemieckiej w latach 20-tych XX wieku, [w:] Artyleria polska. Historia - teraźniejszość - przyszłość (myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie, Toruń 2007, s. 77-94.