Towarzystwa i stowarzyszenia naukowe

Jestem, m.in. członkiem kilkunastu towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in.:

 

Jestem członkiem 6 redakcji czasopism naukowych:

 

Ponadto pełniłem funkcję:

 

Po upadku muru berlińskiego, w latach 1989-1993, byłem współpracownikiem Polskiego Radia i Telewizji, O/Lublin.