prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

Historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator

Od 1989 roku pionier i specjalista w zakresie badań nad polską sztuką na emigracji po 1939 roku.

 

Moje zainteresowania badawcze oraz publikacyjne dotyczą:

Badania nad polską sztuką na emigracji, które prowadzę systematycznie od 1989 r., oparte są przede wszystkim na kwerendach archiwalnych (zarówno w archiwach państwowych jak i prywatnych) oraz na studiach zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych w muzeach, galeriach sztuki współczesnej i kolekcjach prywatnych, w większości (poza Polską) na terenie Wielkiej Brytanii. Szczegółowe studia dotyczą przede wszystkim twórczości plastycznej malarzy, rzeźbiarzy i grafików tzw. polskiego Londynu.

Poza Wyspami Brytyjskimi, od początku lat 90. XX w., mój obszar badawczy związany z polską emigracją artystyczną, poszerzyłem m.in. o Włochy, kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu, a szczególnie Liban, gdzie w bejruckiej Akademii Sztuk Pięknych ALBA oraz w Uniwersytecie Amerykańskim w latach 1942-1952 studiowali polscy artyści, skupieni wpierw w szeregach Armii Polskiej na Wschodzie a następnie w 2 Korpusie generała Władysława Andersa. W ostatnich latach, pole swoich zainteresowań badawczych poszerzyłem również o twórczość artystów polskiego pochodzenia na Litwie.

Większość moich publikacji stawia za cel, przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki (wpierw – poprzez rozpoznanie, a następnie systematyczne opracowywanie i krytyczną ocenę), nieobecnych do 1989 r. w fachowej literaturze, dokonań twórczych (szczególnie w zakresie plastyki) - będących dziełem polskich artystów tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami.