Zur Navigation | Zum Inhalt
Politologia to nowoczesny kierunek studiów umożliwiający zdobycie wszechstronnej wiedzy, zarówno o rzeczywistości w kraju, jak i otaczającym nas świecie.
Oglądana właśnie strona internetowa przedstawia działalność i przebieg studiów prowadzonych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
     
 
Agnieszka Bryc, dr Drukuj Email

Dr Agnieszka Bryc

  Adiunkt w  Zakładzie Europeistyki
e-mail: a.bryc@wp.pl

Zainteresowania naukowe:
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Stosunki UE-FR. Ład międzynarodowy na obszarze poradzieckim. Teoria stosunków międzynarodowych. Polityka zagraniczna Polski.

Najważniejsze publikacje:

Książki:
Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004.
Historia powszechna 1919-1945. Zbiór dokumentów, Kazimierz Malak, Agnieszka Bryc (red. nauk.), Piotrków Trybunalski: Akademia Świętokrzyska 2005.
Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły naukowe:
Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: Ryszard Zięba (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 62-83.
Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, [w:] Irena Stawowy-Kawka (red.), Niemcy, Europa, Świat. Studia międzynarodowe. Księga jubileuszowa prof. zw. Erharda Cziomera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 309-315.
Las relaciones entre Polonia y Rusia y la UE, w: Polonia, Estado miembro de la UE y su política exterior, Lamusa, nr 5, 2006, de la Universidad de Castilla-La Mancha, s. 39-53.
Interesy USA na obszarze poradzieckim, w: Erhard Cziomer, Marek Czajkowski (red. nauk.), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, Kraków: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ 2006, s. 201-211.
Miejsce państw WNP w strategii międzynarodowej USA, w: Andrzej Ciupiński, Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej 2006, s. 139-153.
Działalność Federacji Rosyjskiej na rzecz systemu międzynarodowego, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, nr 3-4, 2006/2007, s. 189-205.
Wymiar Północny Unii Europejskiej, w: Kazimierz Malak, Piotr Solarz (red. nauk.), Europa po zimnej wojnie, Piotrków Trybunalski: Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Tryb., s. 145-159.
Prawa człowieka w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, ibidem, s. 234-245.
Polityka USA wobec Rosji i państw poradzieckich, [w:] Ryszard Zięba, Justyna Zając (red. nauk.), Polityka zagraniczna USA, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, s. 67-95.
Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską, w: Andrzej Czarnocki, Ireneusz Topolski (red. nauk), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Lublin: UMCS 2006, s. 194-211.
Implikacje poszerzenia Unii Europejskiej dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Joanna Marszałek Kawa (red. nauk.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, Toruń: UMK, Adam Marszałek 2005, 300-310.
Efektywność polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, [w:] Michał Dobroczyński (red. nauk.), Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2005, s. 61-80.
Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, w: Stanisław Parzymies, Ryszard Zięba (red. nauk.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Fundacja Studiów Międzynarodowych 2004, s. 101-122.
Konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Politycznych 2004, s. 113-121.
Implikacje poszerzenia Unii Europejskiej dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, w: Jewropiejski integracyjny procesy ta transkordonnie spywropytnictwo: miżnarodny widnosti, ekonomika, politika, istoria, prawo, [Europejskie procesy integracyjne i współpraca transgraniczna: stosunki międzynarodowe, ekonomia, historia, prawo, pod redakcją naukową prof. Z. O. Luciszyna], Łuck: Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, s. 74-77.
Znaczenie Kalinigrada wo wnieszniej politike Rossii, Baltijskije Issledowania, nr 1, Centr Mołodioż za swobodu słowa, Kaliningrad 2002, s.34-41.
Prawa człowieka w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, nr 1, 2004, s. 20-38.
Efektywność polityki zagranicznej państwa, w: Ryszard Zięba (red. nauk.) Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004, s. 193-206.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
     
Free Joomla! Templates provided by funky-visions.de
Template modding by Sven Brier