Streszczenia referatów na Sesję Polarną w Lublinie

Sesja Polarna w Lublinie odbędzie się w dniach 12-13.12.1997. Zapraszamy do wysłuchania referatów w całości.

Marek Grześ
Weryfikacja modelu sezonowego odmarzania gruntów na zachodnich wybrzeżach Spitsbergenu

Marek Grześ, Ireneusz Sobota
Bilans masy lodowca Waldemara w roku bilansowym 1996/1997

Ireneusz Sobota
Ablacja i odpływ z lodowca Waldemara w sezonie letnim 1997

Ireneusz Sobota
Polskie strony polarne w Internecie

Darek Brykała
Krótkoterminowe zmiany natężenia przepływu i geometrii koryta cieku supraglacjalnego na lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen)

Andrzej Araźny
Warunki meteorologiczne na Równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w okresie 21. VII - 1. IX 1997 r.

Bogusław Pawłowski
Powierzchniowy drenaż lodowca Waldemara latem 1997