UWAGA!!!Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie fotografii przedstawiających zjawiska i formy kriokrasowe (zapadliska, wypływy wód, cieki supraglacjalne, stoły lodowcowe, kriokonity itp.), które zostaną umieszczone na witrynie interenetowej „KRIOKRAS”. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie jak największej dokumentacji przedstawiającej to interesujące zjawisko. Witrynie będzie towarzyszyła wystawa internetowa przedstawiająca zdjęcia form kriokrasowych z lodowców całego świata. Zainteresowane osoby proszę o przesylanie zdjęc pocztą elektroniczną na adres: irso@geo.uni.torun.pl


Opracował Irek Sobota