Prof. dr hab. Magdalena Osińska

Jest uznanym w kraju i zagranicą specjalistą z zakresu ekonometrii, w szczególności zaś z zakresu dynamicznego modelowania ekonometrycznego i ekonometrii finansowej. Od 1.09.1987 r. do chwili obecnej nieprzerwanie pracuje w Katedrze Ekonometrii i Statystyki UMK. Na lata 2011-2014 została powołana na stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich na WNEiZ UMK. Ponadto od 1.09.2006 r. jest zatrudniona na drugim etacie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Przebieg kariery akademickiej:

· 1994 r. doktor nauk ekonomicznych

· 2000 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych

· 2009 r. profesor nauk ekonomicznych.

Prof. dr hab. Magdalena Osińska jest autorką lub współautorką ponad 90 uznanych opracowań naukowych, publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym raportów na temat ekonomicznych skutków wprowadzenia elektronicznej opłaty za przejazd w transporcie drogowym. Ponadto występowała wielokrotnie na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, organizowanych w kraju i zagranicą. Jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich w zakresie nauk ekonomicznych, a także recenzentem licznych prac naukowych i podręczników. Uczestniczyła w zagranicznych stażach i stypendiach, m.in. w Wielkiej Brytanii i Finlandii. M. Osińska jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim z następujących przedmiotów: statystyka, ekonometria, ekonometria stosowana, prognozy i symulacje, ekonometria finansowa, quantitative methods in management, forecasting, mathematical statistics.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Naukowej Rady Statystycznej GUS na kadencje 2005-2008 i 2009-2013, Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014, a także Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w stowarzyszeniu AMFET. Od 16 kwietnia 2012 r. jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika PAN Przegląd Statystyczny. Ponadto jest członkiem rad naukowych licznych wydawnictw naukowych, a także przewodniczącą Rady Naukowej wydawnictwa Ekonomia i Prawo (UMK, Toruń). Prof. dr hab. Magdalena Osińska jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania