W 2006 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu utoworzono unikatowy w skali kraju kierunek studiów: "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją". Każdy nowy kierunek wymaga - oprócz profesjonalnej kadry - szerokiej podstawy dydaktycznej w postaci podręczników akademickich. Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ma zaspokoić przede wszystkim potrzeby dydaktyczne.

Dzięki tej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego "producenta" dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość spełnia inne bardzo ważne funkcje: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, roli marketingowej.

Biblioteka Zarządcy Dokumentacji jest adresowana do wszystkich studentów kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Mamy także nadzieję, że po tę publikację sięgać będą także studenci innych uniwersytetów. Chielibyśmy, aby do niej zaglądali archiwiści na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego, gdzie z racji kontrolowania i zatwierdzania instrukcji kancelaryjnych ważna jest wiedza o funkcjonowaniu biurowości, a także archiwiści opracowujący zespoły archiwalnie, którzy muszą sprawnie operować wiedzą o procesach aktotwórczych obowiązujących w podmiocie, w którym powstał zespół. Mamy nadzieję, że będą tu zaglądać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących. Można się spodziewać, że z tomów Biblioteki zechcą skorzystać firmy komputerowe specjalizujące się w opracowywaniu programów do obsługi czynności kancelaryjnych.

Projektodawca serii - prof. dr hab. Halina Robótka

o Bibliotece Zarządcy Dokumentacji

t. 1 - Halina Robótka, Współczesna biurowość

t. 2 - Współczesna dokumentacja urzędowa

t. 3 - Wanda K. Roman, Podstawy zarządzania informacją

t. 4 - Współczesna biurowość w administracji publicznej

t. 5 - Paulina Bunkowska, Marlena Jabłońska, Halina Robótka, Współczesna dokumentacja typowa

t. 6 - Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania

t. 7 - Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka

t. 8 - Katarzyna Pepłowska, Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii

t. 9 - Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia

t. 10 - Dobre praktyki zarządzania dokumentacją

kontaktCopyright by Robert Degen