Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel


Życiorys naukowy

Przebieg pracy zawodowej

Funkcje organizacyjne w UMK

Aktywność poza macierzystą uczelnią

Zainteresowania naukowe (kierunki prac badawczych )

Dorobek naukowy (wykaz publikacji)

Wykaz grantów

Udział w konferencjach

Dorobek dydaktyczny

Nagrody i odznaczenia


Kontakt:
tel. służb.: +48 56 611-44-80
e-mail:
bwp@uni.torun.pl