Zaproszenie


Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli
Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV
organizowanej w Toruniu w dniach 22-23 września 2016 r.


Podobnie jak w latach ubiegłych celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego. Interesują nas zarówno rozważania dotyczące tradycyjnych i nowych metod nauczania, jak i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych.
Chcielibyśmy również poruszyć ważne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia przed glottodydaktyką współczesna sytuacja geopolityczna.
Proponujemy więc, by prezentowane na konferencji referaty mieściły się w następujących ramach tematycznych:

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł od osoby i obejmuje materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, kawę i herbatę w czasie przerw w obradach, uroczysty bankiet oraz koszt publikacji artykułu w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 marca 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Gębka-Wolak
Karolina Pluskota
Aleksandra Walkiewicz
Emilia Kubicka