Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł od osoby i obejmuje materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, kawę i herbatę w czasie przerw w obradach, uroczysty bankiet oraz koszt publikacji artykułu w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Opłatę należy przelać na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: Bristol-Toruń 2016, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Dodatkowo dla wpłat z zagranicy należy podać:

SWIFT: BIG B PL PW
IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

Na wpłaty dokonane przelewem na konto UMK (z pominięciem osób fizycznych) kwestura wystawia fakturę VAT i wysyła ją do wpłacającego. Faktury VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na jej żądanie.
Fakturę można wystawić wyłącznie na wpłacającego.