Autor strony
Jarosław Centek

W 2002 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obroniłam pracę licencjacką pt. „Goniec Terespolski 1989-2001. Próba monografii”, zaś w roku roku 2004 uzyskałam tytuł magistra na podstawie pracy „Naukowe i popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia w latach 1969-2002”. Obie prace przygotowane zostały pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Grażyny Gzelli.

Z dniem 1 października 2004 r. rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych UMK z zakresu historii, zaś od 2007 r. kontynuowałam pracę nad rozprawą doktorską na studiach doktoranckich z zakresu bibliologii.

Na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej „Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny w latach 1944 – 1989”, przeprowadzonej 7 lipca 2009 r., Rada Wydziału Nauk Historycznych w dniu 15 września 2009 r. nadała mi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu bibliologii.

Od dnia 1 lutego 2010 r. pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.