Czasopismo AUNC Pedagogika udostępnia pełną wersję ostatniego numeru pisma na

Platformie Cyfrowej Czasopism UMK

Nadal jednak podstawową wersją pisma pozostaje wersja drukowana.

Od Redakcji

      Po utworzeniu Wydziału Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2007 roku do ważnych zadań stojących przed nową jednostką zaliczono powołanie do życia czasopisma związanego z profilem Wydziału. Tym samym nawiązano do tradycji publikacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika periodyku poświęconego popularyzacji tematyki pedagogicznej. Wówczas to została podjęta decyzja o wznowieniu wydawnictwa pt. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika".
    Początki tego pisma Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika XXV sięgają roku 1971, wówczas ukazał się zeszyt 1 w ramach serii "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika".
   Od roku 1973 do 2004 kolejne tomy wydawane były pod nazwą "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika". Kontynuując numerację tomów, chcemy zasygnalizować ewolucję pedagogiki toruńskiej w sensie instytucjonalnym. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika I Wydane bowiem w roku 1971 "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika" zostały opublikowane z inicjatywy Katedry Pedagogiki. Oddawany zaś do rąk czytelników tom 24 "Act Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" za rok 2008 jest projektem, któremu patronuje Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Łamy czasopisma przeznaczone są dla wszystkich przedstawicieli subdyscyplin pedagogicznych. Wśród autorów drukowanych tu tekstów powinni znaleźć się nie tylko doświadczeni specjaliści, ale także młodsi pracownicy nauki, których osiągnięcia badawcze zasługują na rozpowszechnienie. Pragniemy, aby nasze wydawnictwo spełniało nie tylko funkcję informacyjną, oceniająco-krytyczną, ale i anonsującą. Dlatego obok artykułów będziemy także publikować komunikaty, sprawozdania z badań i materiały. Ponadto planujemy informować o aktywności wydawniczej i wysiłkach organizacyjno-naukowych środowiska w zakresie nauk o wychowaniu, tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Prezentacji rozległej problematyki pedagogicznej oraz różnorodnym formom pisarskim mają służyć stałe działy czasopisma. A są to: Artykuły, Materiały - Komunikaty - Sprawozdania z badań, Recenzje i omówienia, a także Kronika naukowa. W wypełnianiu tych zadań Redakcja liczy na współpracę wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, życząc potencjalnym autorom inwencji twórczej.


ACTA UNIVERSITATIS
NICOLAI COPERNICI
PEDAGOGIKA

ISSN: 0208-5313

  • Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
  • ul. Lwowska 1
  • 87-100 ToruńActa Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika I