Autor strony
Jarosław CentekProf. dr hab. Aleksander Smoliński
profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Wojskowej
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK