UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA
Tradycja kształcenia studentów na kierunkach związanych z konserwacją i ochroną materialnego dziedzictwa kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych sięga początków jego istnienia na UMK. W 1947 r. z inicjatywy prof. Jerzego Remera utworzono pod jego kierunkiem na Wydziale Sztuk Pięknych Katedrę Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Realizacje celów dydaktycznych powierzono powołanej w tym samym roku Pracowni Technologii Malarskiej i Materiałów Rzeźbiarskich. Działała ona pod kierunkiem prof. Leonarda Torwirta. W 1969 r. zgodnie z ogólnymi tendencjami reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, utworzono na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu strukturę instytutową. Obok Instytutu Artystyczno – Pedagogicznego powstał Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

Obecną strukturę Instytutu tworzą zakłady oraz pracownie: Zakład Technologii i Technik Malarskich, Zakład Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Zakład Konserwacji i Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych, Zakład Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, Zakład Kształcenia Artystycznego, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Zakład Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Pracownia Historii Architektury, Pracownia Fotograficzna, Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu oraz Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Przez ostatnie 60 lat stale rozwijano ofertę dydaktyczną i naukową w zakresie konserwacji dzieł sztuki oraz ochrony zabytków. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych jest jednym z trzech liczących się placówek akademickich w Polsce kształcących konserwatorów – restauratorów dzieł sztuki.

Obecnie Instytut prowadzi kształcenie na trzech kierunkach:

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, ze specjalnościami:
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
konserwacja i restauracja papieru i skóry.

W ramach specjalności konserwacja i restauracja papieru i skóry, odbywa się kształcenie w zakresie konserwacji dzieł sztuki orientu natomiast w ramach konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej w zakresie konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej.

Ochrona Dóbr Kultury, ze specjalnościami:
konserwatorstwo
zabytkoznawstwo i muzealnictwo.

Krytyka Artystyczna

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Następna strona