Badania archeologiczne

 • 2001 – udział w badaniach archeologiczno-ekshumacyjnych kierowanych przez prof. dr. hab. Andrzeja Kolę w Jedwabnem,
 • 2004 – badania archeologiczne Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu,
 • 2009 badania w krypcie pod kaplicą św. Anny w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie,
 • 2010 eksploracja pochówków z krypty w kościele Wniebowzięcia NMP w Kraśniku,
 • 2010 badania archeologiczne w kościele pw. św. Mikołaja i na cmentarzu przykościelnym w Gniewie,
 • 2010 eksploracja pochówków w krypcie w kościele farnym w Końskowoli,
 • 2011 wydobycie szczątków Zofii Lubomirskiej z krypty kościoła w Końskowoli,
 • 2011 badania archeologiczne w kościele pw. św. Mikołaja i na cmentarzu przykościelnym w Gniewie,
 • 2012 inwentaryzacja krypt w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie,
 • 2012 eksploracja zalanej krypty ze szczątkami biskupa Antoniego Gołaszewskiego w archikatedrze w Przemyślu,
 • 2012 eksploracja krypt w Archikatedrze w Warszawie,
 • 2012 badania archeologiczne w kościele pw. św. Mikołaja i na cmentarzu przykościelnym w Gniewie,
 • 2012 eksploracja krypty biskupiej pod kaplicą Antoniego Aleksandra Fredry,
 • 2013 eksploracja pochówków książąt mazowieckich z krypt archikatedry warszawskiej,
 • 2014 badania archeologiczne w kryptach archikatedry warszawskiej,
 • 2015 eksploracja krypty w kaplicy zamku w Niemodlinie,
 • 2016 inwentaryzacja krypty i pochówków wraz z wyposażeniem w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach; wstępne rozpoznanie krypt w Katedrze Lwowskiej celem określenia stanu zachowania pochówków wraz z wyposażeniem i przygotowania programu i kierunków badań,
 • 2016 – weryfikacja badań georadarowych i w kościele pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie,
 • 2016 eksploracja pochowków książąt Lubomirskich w Stalowej Woli,
 • 2017 eksploracja pochówków w krypcie biskupów unickich w kościele pw. Narodzenia NMP w Chełmie,
 • 2017 badania w krypcie kościoła św. Jakuba w Warszawie Tarchominie,
 • 2017-2019 – badania w kryptach kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.