Anna Drążkowska

Anna Drążkowska

Prof. dr hab. archeolog, konserwator zabytków archeologicznych

O mnie

Jestem archeologiem i specjalistą z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych. Pracuję w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moje zainteresowania badawcze obejmują historię tkanin i ubiorów oraz kulturę funeralną. Prowadzę interdyscyplinarne badania w kryptach grobowych. Specjalizuję się w konserwacji i rekonstrukcji szat grobowych. Zrekonstruowałam między innymi odzież z kościołów w Toruniu, Gdańsku, Kostrzynie, Lublinie, Brzozie, Warszawie, Wschowie, Gniewie i w Dubnie na Ukrainie. Zabezpieczałam obiekty wydobyte ze zbiorowych mogił polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Przeprowadziłam również konserwację zespołu szat pontyfikalnych, insygniów biskupich i barokowych trumien z krypt archikatedry w Przemyślu. Jestem autorką siedmiu książek z zakresu historii ubioru: Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku (2007), Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (2008), Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku (2011), Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku (2012), Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego (2014), Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej (2015), Historia bielizny (2017). Za swoje osiągnięcia byłam wielokrotnie nagradzana. Za konserwację i rekonstrukcję odzieży grobowej z Lublina otrzymałam nagrodę Unii Europejskiej „Europa Nostra 2002”, za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz za działalność naukowo-dydaktyczną przyznano mi Nagrodę Specjalną Ministra Kultury 2004. W roku 2010 zostałam uhonorowana Medalem „Pro Memoria”, w kwietniu 2011 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP za działalność na rzecz ochrony zabytków. Prowadzę Pracownię Konserwacji Zabytków „ARTE”.

Więcej informacji