IDEA

REDAKCJA

NUMERY

WSKAZÓWKI

LISTA RECENZENTÓW
I PROCEDURA RECENZOWANIA


KONTAKT

Archiwa - Kancelarie - Zbiory wzięły się z poczucia intelektualnego głodu. Archiwistyka to nauka stosowana, nic dziwnego zatem, że redaktorzy czasopism archiwalnych przychylnym okiem patrzą na teksty użyteczne, oderwane swobodne rozważania tolerując w stosownych proporcjach. A gdyby zasadę tę odwrócić? Gdyby teksty "nieużyteczne", nie zajmujące się akurat tym, co administracje archiwalne stawiają jako problemy kluczowe, gdyby takie wolne rozmyślania o dziedzinie archiwalnej uczynić jądrem czasopisma? I tak pojawiła się koncepcja naszego pisma. Na tematy użytkowe nie zamykamy się, ale chcemy je umieszczać w stosownych proporcjach. Szybko zresztą możliwość rozgraniczenia użyteczności i nieużyteczności okazała się iluzoryczna.

Istnieją różne spojrzenia na dziedzinę archiwalną. Archiwistyka jest teorią dziedziny archiwalnej immanentnie tkwiącą w tejże dziedzinie. Jest spojrzeniem od wewnątrz, widzeniem zaangażowanym, chcącym na kształt dziedziny wpływać. Możliwa jest jednak inna jeszcze perspektywa, zewnętrzna, niezaangażowana, bez ambicji wywierania wpływu na dziedzinę archiwalną. O ile archiwistyka jest spojrzeniem koncentrującym się na zasobie archiwalnym, wokół którego jak wokół słońca krążą opiekunowie i twórcy materiałów archiwalnych, o tyle to spojrzenie ogniskuje się na człowieku - wytwórcy archiwaliów i opiekunie zasobu archiwalnego. Przesunięcie akcentów może wydawać się nieznaczne, jest jednak rewolucyjne. To nowe spojrzenie nazwane zostało wreszcie archiwozofią. Tak, nie ukrywamy, jesteśmy pierwszym, chyba na świecie, czasopismem świadomie archiwozoficznym.

Archiwozofowie całego świata, łączcie się!

Czasopismo jest indeksowane przez
Index Copernicus oraz ERIH PLUS

Streszczenia artykułów w języku angielskim są dostępne w
Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Copyright by Wiesław Nowosad, Robert Degen