Formularze

1. Formularz recenzji w języku polskim

2. Formularz recenzji w języku angielskim

3. Formularz recenzji w języku rosyjskim

4. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce


Copyright by Wiesław Nowosad, Robert Degen